7
Dub

Zelenočtvrteční noční bdění

Přátelé, objevil se tu takový nápad. Na Zelený čtvrtek Pán Ježíš vyzýval učedníky k bdění a modlitbě. Co kdybychom se přidali. Neznamenalo by to bdít celou noc, ale třeba si to bdění mezi sebe rozdělit, každý by si vybral od kdy, do kdy chce zůstat vzhůru s Ježíšem. Po půl hodinách bychom rozepsali celou noc, kdo by chtěl delší dobu, zaškrtl by si více půlhodin. Co na to říkáte, chcete "zůstat a bdít"?

Tabulka k přihlášení zde

T a S     

3
Dub

Online život křesťana v době koronaviru

Odkazy jsou rozděleny do kategorií - Děti - Mládež, Dospělí, Rodiny - Senioři - Kněží.

1
Dub

Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19 z 31. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si

12
Bře

Základní informace k aktuálním změnám v životě farnosti

Na základě rozhodnutí našeho diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby a společné pobožnosti na území brněnské diecéze.

Tímto rozhodnutím uděluje náš biskup na dobu trvání mimořádných opatření také dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté.

V souladu s tímto rozhodnutím budou kostely v našich farnostech otevřeny pouze omezeně pro osobní modlitbu v neděli dle rozpisu v ohláškách. V této době bude v kostele rovněž přítomen kněz aby jednotlivě v naléhavých případech posloužil svátostí smíření nebo přijetí eucharistie.

Mši svatou budeme slavit dle rozhodnutí otce biskupa v jednotlivé dny bez účasti lidu na vámi dříve zapsané úmysly.

V nutných případech využijte prosím možnost dohodnout, nejlépe telefonicky, osobní návštěvu kněze za účelem udělení svátostí.
Kontaktní telefonní čísla:
566466052 o. Josef Maincl
566466053 o. Jaroslav Jurka

Využijme této mimořádné příležitosti k prohloubení osobní i společné modlitby v rodinách, jak nás k tomu vybízí náš otec biskup Vojtěch. Zodpovědným omezením cestování a shromažďování buďme dobrým příkladem svým spoluobčanům.

Další užitečné podněty k prožívání této mimořádné doby najdete v rozhodnutí otce biskupa, které je rovněž přístupné na našem webu.

12
Bře

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.
    Žehná   Váš biskup  Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

10
Bře

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. března 2020

 Více zde

Fotky z plesu Chicago 1930

Krátké video z plesu, kliknout  zde

8
Bře

Beseda - Křesťané v Iráku - je zrušena

13.03.2020 18:00

Pozor, beseda je zrušena!

8
Bře

Beseda - Lesk a bída Indie - je zrušena

20.03.2020 18:30

Pozor, beseda je zrušena!

8
Úno

Růst v lásce (Národní týden manželství)

14.02.2020 18:00

Syndikovat obsah