Z Brněnského biskupství

Syndikovat obsah Biskupství brněnské - logo
Aktuality z brněnské diecéze
Aktualizace: 1 hodina 43 min zpět

2020: Chodíme spolu – a co dál?

Pá, 17/01/2020 - 12:00
Pro ty, kteří spolu chodí a o manželství uvažují pořádá komunita Emmanuel v Brně víkendová setkání s názvem "CHODÍME SPOLU - a co dál?"

„Na počátku“ je Neziskovkou roku

Pá, 17/01/2020 - 12:00
Dne 14. ledna 2020 na galavečeru v Praze v Malostranské besedě převzala ředitelka „Na počátku“ Ing. Eva Vondráková spolu s Marianou Ambrožovou první cenu v soutěži Neziskovka roku, v kategorii střední organizace.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 v Brně

Pá, 17/01/2020 - 12:00
Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2020 v neděli 19. ledna 2020 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebrovat R.D. ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály. V úterý 21. 1. 2020 v 19.00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba v Brně ekumenická bohoslužba slova.

Nový provinciál salesiánů je z Třebíče

Pá, 17/01/2020 - 12:00
V pátek 10. ledna 2020 hlavní představený Angel Fernandez Artime se svou radou a na základě průzkumu mezi českými salesiány jmenoval provinciálem pro období 2020 – 2026 salesiána P. Martina Hobzu.

Poděkování otce biskupa Vojtěcha za Tříkrálovou sbírku 2020

Pá, 17/01/2020 - 12:00
Milé sestry, milí bratři, milé děti, na začátku ledna proběhl v celé republice již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla poděkovat.

Večery pro dva v roce 2020

Pá, 17/01/2020 - 12:00
Komunita Emmanuel pořádá „Večery pro dva“ - otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020

St, 08/01/2020 - 12:00
Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

Malé ohlédnutí za rokem 2019

Po, 06/01/2020 - 12:00
Malá bilance Biskupství brněnského za rok 2019:

Výroční zpráva Fides: V uplynulém roce bylo zabito 29 misionářů

Po, 06/01/2020 - 12:00
Agentura Kongregace pro evangelizaci národů zveřejnila výroční zprávu o misionářích zabitých v roce 2019. Podle ní obětovalo život ve službě 29 kněží, řeholníků a laiků. Smutné prvenství patří africkému kontinentu, kde zahynulo 15 misionářů. Data shromážděná agenturou Fides vykazují geografickou různorodost, potvrzující jakousi „globalizaci násilí“.

Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020

Po, 06/01/2020 - 12:00
Předkládáme úmysly papeže Františka pro rok 2020 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Na co se budeme v příštím roce zaměřovat?

Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Pá, 03/01/2020 - 12:00
Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

Devět prvních sobot u sv. Michala v Brně

Pá, 03/01/2020 - 12:00
Prvních devět sobot v roce 2020 budou v kostele sv. Michala v Brně slaveny smírné modlitby k Panně Marii. Vždy v 18.00 hodin zahájí setkání modlitba růžence a v 18.30 hodin následuje mše. První setkání se koná 4. ledna 2020 s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Katolické gymnázium Třebíč získalo ocenění Gympl roku

Pá, 03/01/2020 - 12:00
Ke konci roku 2019 dostalo Katolické gymnázium Třebíč vánoční dárek v podobě ocenění Gympl roku v Kraji Vysočina. Toto hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice zaměřené na to, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo.

Novoroční přání 2020 biskupa Pavla

So, 28/12/2019 - 12:00
Přání brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula do nového roku 2020 ZDE.

Žehnání varhan v Němčičkách

So, 28/12/2019 - 12:00
V neděli 5. ledna 20120 v 17.00 hodin požehná brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul rekonstruované varhany v kostele Navštívení Panny Marie ve farnosti Němčičky. Poté následuje novoroční koncert v podání Martina Jakubíčka.

Vánoční přání 2019 biskupa Vojtěcha

Pá, 20/12/2019 - 12:00
Přání brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho k vánočním svátkům 2019 ZDE.

Nejčastěji chodí lidé do kostela na Vánoce, pravidelně jsou to čtyři z deseti obyvatel ČR

Pá, 20/12/2019 - 12:00
Praha 18. prosince 2019: Otázku víry a náboženského chování obyvatel ČR sleduje STEM dlouhodobě v rámci výzkumné série TRENDY. Z těchto dat nabízíme pohled na základní otázky o víře, katolické církvi a účasti na životě církve v ČR za uplynulé čtvrtstoletí.

Vánoční svátky s našimi biskupy

Pá, 20/12/2019 - 12:00
Přinášíme přehled vánočních bohoslužeb s našimi otci biskupy napříč diecézemi. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191128vanocni-svatky-s-nasimi-biskupy

Zemřel P. Libor Salčák

Čt, 19/12/2019 - 12:00
P. Libor Salčák zemřel náhle 19. prosince 2019 ve Velkých Bílovicích. Se zesnulým se rozloučíme v pondělí 23. prosince 2019 ve 13.30 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích a bude pochován na místním hřbitově.

Výběrové řízení na referenta lesní správy

St, 18/12/2019 - 12:00
Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa referenta lesní správy.