Přání panu kaplanu Martinovi k svátku

 Pro zobrazení celého alba kliknout na obrázek ↑

24
Říj

Farní kavárna

02.10.2021 10:00

Přijďte opět na výbornou kávu...

už se na Vás velmi těší

                     hostitelé nedělních kaváren:


28.11.- Možnost přihlášení dle epid. situace - on-line (i v jiných termínech) 

Štítky:
20
Říj

Biblické tance

23.11.2021 19:30

Srdečně zveme všechny zájemkyně, které mají rády spojení židovské hudby, tance, modlitby a spole­čenstv­í žen
na naše setká­vání.
Scházíme se pravidelně 1x za 2 týdny v Orlovně.

 Setkání se uskuteční v úterý 23. listopadu v 19.30 h.

Na všechny se těšíme!

Farní pouť 2021

 Pro zobrazení celého alba kliknout na obrázek ↑

26
Zář

Misijní neděle

23.10.2021
24.10.2021

                 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

               K 95. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 24. ŘÍJNA 2021

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Milí bratři, milé sestry,

     když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho evangelium a tajemství smrti a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, jak bere za své naše radosti a utrpení, naše touhy a úzkosti.1 Vše v Kristu nám připomíná, že svět, ve kterém žijeme, svět, který potřebuje spásu, není Ježíši cizí. Vyzývá nás, abychom se i my cítili být živou součástí tohoto poslání: „Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete“ (Mt 22,9). Nikdo není z Kristovy lásky vyloučen, nikdo pro ni nemůže být cizincem nebo

26
Zář

Křesťané v Iráku

05.09.2021

Zrušeno,

pan Bartošek má jiný neodkladný program. 

25
Zář

Lesk a bída Indie

15.10.2021 18:30

25
Zář

Větrání v Lidéřovicívh „Krambambuli”

24.10.2021 14:30

21
Zář

Děkování za úrodu

26.09.2021 14:30


Více informací viz Bohoslužby ostatní

Štítky:
Syndikovat obsah