31
Říj

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 nSvatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se

31
Říj

Pastýřský list našeho biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“

Milé sestry, milí bratři,

dnešní neděle je slavností Všech svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále

12
Říj

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydal brněnský diecézí biskup Vojtěch Cikrle dne 9. října 2020 toto rozhodnutí:

27
Zář

Život pod severským nebem

01.10.2020 18:30

19
Zář

Farní den v Orlovně je zrušen!

20.09.2020 14:00

V souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

je farní den zrušen! 

19
Zář

První svaté přijímání 2020

Pokud to situace dovolí, bude zakončení přípravy a vlastní první svaté přijímání probíhat následujícím způsobem:

společně:
PÁ 25. 9. 15:30 fara -Možnost doplnění testu či ústní zkoušky pro ty kdo nebyli přítomni.
PÁ 25. 9. 16:00 fara -Závěrečné setkání rodičů a dětí.

Telč:
PÁ 2. 10. 17:00 kostel sv. Jakuba -Mše svatá a nácvik obřadu pro děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a jejich rodiče
SO 3. 10. 15:00 kostel Matky Boží -První svatá zpověď pro děti a případně další členy jejich rodiny.
NE 4. 10. 9:00 kostel sv. Jakuba -Mše svatá s prvním svatým přijímáním.

Urbanov:
SO 3. 10. 16:30  kostel sv. Jana Křtitele -První svatá zpověď pro děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Nácvik obřadu. Po skončení nácviku příležitost ke svaté zpovědi pro rodiče a případně další členy jejich rodiny.
NE 4. 10. 9:00 kostel sv. Jana Křtitele -Mše svatá s prvním svatým přijímáním.

Přání panu kaplanovi k narozeninám (při malé pouti)

K prohlížení celého alba přání kliknout na obrázek ↓

Vyučování náboženství

 

ZŠ - HRADECKÁ

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná v týdnu od 14. září.

 

Ročník

Doba

Vyučující

Učebna

1.

Pátek
11:50 – 12:35

Jaroslav Jurka

3. B

 2. a 3.

Úterý
13:00 – 13:45

Ludmila Janková

3. A

4. a 5.

Středa
13:00 – 13:45

Jaroslav Jurka

4. A

6. - 9.

Středa
14:00 - 14:45

Jaroslav Jurka

Fara Telč

ZŠ - MASARYKOVA

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná v týdnu od 14. září.

Ročník

Doba

Vyučující

Učebna

1.

Středa
12:10 - 12:55

Ludmila Janková

 přespolní

2.

Pondělí
12:10 - 12:55

Ludmila Janková

 přespolní

3.

Pondělí
13:00 - 13:45

Ludmila Janková

 přespolní

4. a 5.

Středa
13:00 - 13:45

Ludmila Janková

 přespolní

6. až 9.

Středa
14:00 - 14:45

Jaroslav Jurka

Fara Telč

GYMNÁZIUM O. BŘEZINY

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná v týdnu od 14. září.

Ročník

Doba

Vyučující

Učebna

I. až IV.

Pátek
13:20 - 14:05

Jaroslav Jurka

 ZSV

Starší

Dle domluvy
Zájemci hlaste se u pana kaplana.

Jaroslav Jurka

Fara Telč

ZŠ - MRÁKOTÍN

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná v týdnu od 21. září.

Ročník

Doba

Vyučující

Učebna

1. a 2.

Čtvrtek
12:15 - 13:00

Marta Burianová

 

3. a 4.

Čtvrtek
13:00 - 13:45

Marta Burianová

 

 ZŠ URBANOV

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná v týdnu od 14. září.

Ročník

Doba

Vyučující

Učebna

1. až 5.

Čtvrtek
12:30 - 13:15

Jaroslav Jurka

 

11
Srp

Vštrání v Lidéřovicívh „O kazatelnách”

23.08.2020 14:30

10
Srp

Benefiční koncert pro orlovnu

06.09.2020 19:30

Syndikovat obsah