Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 11. dubna
2. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Novákovy, Mácovy a duše v očistci

 9.00 Radkov


10.30 Urbanov

Za Josefa Uhlíře, rodiče a švagra, rodiče Zažímalovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň, Františka Mácu a Janu Cetkovskou

Pondělí 12. dubna

Úterý 13. dubna

18.30 Urbanov

Za oboje rodiče, manžela a duše v očistci

Středa 14. dubna

18.30 Borovná

Za Marii Hesovu, syna a duše v očistci

Čtvrtek 15. dubna

18.30 Radkov

Za Jana Michálka a živou rodinu

Pátek 16. dubna

18.30 Mrákotín

Za rodiče Prokešovy, syna Karla a rodiče Novákovy

Sobota 17. dubna

19.30 Řásná

Za Antonii a Ladislava Kovářovy, jejich rodiče a sourozence, zetě Antonína Komárka a Lubomíra Kremličku

Neděle 18. dubna
3. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Na poděkování za 50 let života

10.30 Urbanov

Za Miloše Uhlíře, rodiče Uhlířovy a Moudrovy a za zemřelé z těchto rodů

Další informace:

Seznam účastníků mše svaté na svátky a následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. Od pondělí pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti. Zapisujte se prosím jednotlivě - 1 políčko = 1 osoba. Na bohoslužby ve všedních dnech není třeba se přihlašovat.

Postní pokladničky přineste prosím v neděli 11.4. do kostela nebo je můžete předat i v průběhu týdne v kostele nebo po domluvě přímo na faře (v Telči). Charita předem děkuje za tuto formu pomoci potřebným.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin.