Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 19. ledna
2. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za rodinu Čechovu a Blažkovu

 9.00 Radkov

Za rodinu Pospíchalovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Marii a Vladimíra Novákovy, sourozence a celou přízeň, rodinu Denkovu, Volavkovu a Novotných

Pondělí 20. ledna
Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo sv. Šebestiána, mučedníka

Úterý 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

18.00 Urbanov

Za rodiče Hustákovy, syna, vnuka a za rodiče Pospíchalovy a syna

Středa 22. ledna
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

18.00 Borovná

Za rodiče Lahodnovy, rodiče Baborovy, syna a rodinu Zikovu

Čtvrtek 23. ledna

18.00 Radkov

Za Františka Buriana, manželku a jejich rodiče

Pátek 24. ledna
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

18.30 Mrákotín

Za Ilonu a Janu Jiříkovy

Sobota 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

18.30 Řásná

Za rodiče Jirákovy, syna Františka a duše v očistci

Neděle 26. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Duškovy, Bártů a celou přízeň

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za Josefa Marečka, manželku Boženu, prarodiče Marečkovy, rodinu Kodysovu, Noskovu, Špringerovu a celou živou a zemřelou přízeň

Další informace:

V sobotu 25. ledna proběhne na faře od 8:30 do 12:00 Hravé dopoledne. Zváni jsou všichni, kdo mají rádi stolní hry, nebo se je chtějí naučit. Je také možné přinést a zahrát si svoji oblíbenou hru z domu.

Jednání farní rady v Urbanově bude v úterý 21. 1. po mši svaté