Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 19. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Františka Pospíchala, Marii a Zdeňka Trojanovy a jejich rodiče

 9.00 Radkov

Za rodinu Pospíchalovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

Úterý 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.30 Urbanov

Za Jaroslava Brychtu, rodiče a bratry

Středa 22. září

18.30 Borovná

Čtvrtek 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.30 Radkov

Za Markétu Večeřovu, manžela, rodiče a bratra

Pátek 24. září

18.30 Mrákotín

Za Ladislava Bauera a zemřelou rodinu Bauerovu a Kadlecovu

Sobota 25. září

19.30 Sumrakov

Neděle 26. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Kolářovy a syna Bohumila

 9.00 Radkov

Za rodiče Křížovy, přízeň a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Miloše Tomandla, jeho rodiče, rodiče Tomáškovy, Tomandlovy, Píšovy a duše v očistci

Další informace:

Srdečně zveme na mši svatou na PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU, u Loužku v Dyjici v neděli  26. 9. v 15.00h. Procesí vyjde ve 14.30h od kapličky v Dyjici. Cestou se pomodlíme růženec. Dobroty na následné pohoštění jsou vítány.

Svěcení křížové cesty u Mysliboře bude v sobotu 25. září v 10 hodin

Příprava na biřmování začíná úvodním setkáním v sobotu 25. září v 15.00 na faře v Telči.