Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov


10.30 Urbanov

Za Marii a Jaroslava Fridrichovských, rodiče, a za živé a zemřelé sourozence z obou stran

Pondělí 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Úterý 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18.00 Urbanov

Za zemřelé z rodiny Procházkovy, Tetourovy, Michalíčkovy a Zažímalovy

Středa 27. ledna

18.00 Borovná

Za Miloše Matějku, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

18.00 Radkov

Pátek 29. ledna

18.30 Mrákotín


Sobota 30. ledna

18.30 Sumrakov

Za Miloše Jiříka, jeho rodiče a sestru, Václava Petržílka a celou přízeň

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Bojanovských, syny Karla a Zdeňka a duše v očistci

 9.00 Radkov


10.30 Urbanov

Za Marii a Vladimíra Novákovy, sourozence, celou přízeň a rodinu Denkovu, Volavkovu a Novotných

Další informace:

Usnesení vlády ČR upravuje maximální počet účastníků bohoslužeb podle kapacity kostela.
Využito smí být maximálně 10% míst k sezení s rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Seznam účastníků mše svaté na svátky a následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. Od úterý pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti. Zapisujte se prosím jednotlivě - 1 políčko = 1 osoba.
Na bohoslužby ve všedních dnech není třeba se přihlašovat. Obvyklá účast je značně menší než maximální současně povolená.