Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 31. května
Slavnost Seslání Ducha svatého

 7.30 Mrákotín

Za Františku a Pavla Netoličkovy a synovce Jaroslava Nováka a jeho dceru Veroniku

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za rodinu Šedovu, Hákovu a duše v očistci

Pondělí 1. června
Památka sv. Justina, mučedníka

Úterý 2. června

18.30 Urbanov

Za Františka Kliku, rodiče, Miroslava Doležala a duše v očistci

Středa 3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.30 Borovná

Za rodiče Zikovy, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 4. června

18.30 Radkov

Na úmysl dárce

Pátek 5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 7.00 Urbanov


18.30 Mrákotín

Za rodiče Hamerníkovy a vnuka Jaroslava

Sobota 6. června
Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

19.30 Sumrakov

Za rodinu Lacinovu a Novákovu a za Karla Mosera

Neděle 7. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 Mrákotín

Za Ivu Šicnerovu, její rodiče, prarodiče a Zbyněčka Mareše

 9.00 Radkov

Za Marii a Vítězslava Chalupovy a zemřelé z rodiny Chalupovy a Svobodovy

10.30 Urbanov

Za Františka Mácu, rodiče, rodiče Kotačkovy a Kadlecovy a Jaroslava Uhlíře

Další informace:

V sobotu 6. června se bude konat pěší výlet pro děti a mládež s panem kaplanem ke zřícenině hradu Štamberk. Odchod bude v 8:30 od fary v Telči, předpokládaný návrat k faře do 17:00. Plánovaná trasa je asi 20 km. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Postní pokladničky, do kterých jsme střádali celou postní dobu, můžeme přinést na mši svatou ještě tuto a příští neděli. Poté budou předány oblastní charitě.