Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 5. dubna
Květná neděle

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Zdeňku a Jaroslava Hávovy a jejich rodiče
Za zemřelé z rodin Nechvátalovy, Janouškovy, Skálovy, Klímovy, Krejčovy a Zrubkovy

 8.00 - 8.30 Mrákotín - kostel otevřen k osobní modlitbě

 8.00 - 8.30 Radkov - kostel otevřen k osobní modlitbě

 9.00 - 9.30 Urbanov - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 6. dubna
Pondělí Svatého týdne

Úterý 7. dubna
Úterý Svatého týdne

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Václava Smolína, manželku, za Jaroslava Fridrichovského , manželku a duše na které nikdo nepamatuje

Středa 8. dubna
Středa Svatého týdne

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za sousedky Šimkovu, Novákovu, sourozence a duše v očistci

Čtvrtek 9. dubna
Zelený čtvrtek

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodinu Fialovu a celou přízeň
Za Jana Michálka a duše v očistci
Za Miroslava Doležala, rodiče, duše v očistci, Františka Kliku a rodiče

Pátek 10. dubna
Velký pátek

Sobota 11. dubna
Bílá sobota

Neděle 12. dubna
Hod Boží Velikonoční

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Marii a Oldřicha Mitiskovy a jejich dceru Olgu
Za rodiče Zoulovy, syna a vnučku
Za zemřelé rodiče Vejmělkovy z Panenské Rosičky, prarodiče Vejmělkovy a Šťastných, syny Bohumíra, Františka, Jana, manželku Marii a duše v očistci

 8.00 - 8.30 Mrákotín - kostel otevřen k osobní modlitbě

 8.00 - 8.30 Radkov - kostel otevřen k osobní modlitbě

 9.00 - 9.30 Urbanov - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace: