Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 18. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Bohumila Marka, dva bratry a jejich manželky, rodiče, neteř Marcelu a celou přízeň

 9.00 Radkov

Za rodiče Křížovy, přízeň a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Farníky

Pondělí 19. září

Úterý 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00 Urbanov

Za rodiče Liškovy, děti, zetě, živou rodinu, Norberta Kadlece a celou rodinu

Středa 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.30 Borovná

Za rodiče Kovářovy, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 22. září

18.30 Radkov

Za rodiče Duškovy, dcery, Karla Prokopa a vnuka Michala

Pátek 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.30 Mrákotín

Za Zdeňka Bojanovského, jeho rodiče a rodiče Novákovy

Sobota 24. září

19.30 Sumrakov

Za rodiče Srbovy, dceru Marii a celou přízeň

Neděle 25. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Františka Pospíchala, Marii a Zdeňka Trojanovy a jejich rodiče

 9.00 Radkov

Za úmysl dárce

10.30 Urbanov

Za Miloše Brtníka, bratra Vladimíra, rodiče Somrovy, Brtníkovy a Novákovy a syna Jiřího

Další informace:

Farní pouť do Předklášteří, Tišnova a Brna-Lesné bude v sobotu 1. října 2022. Čekají nás nejen chvíle společné modlitby ale také starobylá i moderní architektura a prohlídka pivovaru. Přihlášky přijímají manželé Hustákovi osobně nebo telefonicky tel: 605475082 a 732385146.