Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 28. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Františka a Vlastu Jikrů, jejich rodiče a dva syny

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za Karla a Zdeňku Petrů, jejich rodiče a duše v očistci

Pondělí 29. listopadu

Úterý 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

18.00 Urbanov

Za rodinu Chalupovu a Michálkovu

Středa 1. prosince

18.00 Borovná

Za rodinu Doupníkovu, Josefa Kopala a duše v očistci

Čtvrtek 2. prosince

18.00 Radkov

Na úmysl dárce

Pátek 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 6.30 Urbanov

Na úmysl dárce

18.30 Mrákotín

Za Ladislava Bauera a zemřelou rodinu Bauerovu a Kadlecovu

Sobota 4. prosince

18.30 Sumrakov

Neděle 5. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Josefa Antoňů, jeho rodiče, rodiče Vaníčkovy, dceru Marii s manželem a jejich zetě

 9.00 Radkov

Za P. Aloise Perničku a kněze kteří působili v Radkově

10.30 Urbanov

Za Františka Pavlů, jeho rodiče, Františka Uhlíře, manželku Anežku a celou přízeň

Další informace:

Od první neděle adventní je možné si zapsat úmysly na mši svatou na příští rok.