Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 9. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za Jana Michálka a živou rodinu

10.30 Urbanov

Za Antonína Havlíka, rodiče a rodiče Hejlovy

Pondělí 10. srpna
Svátek sv. Vavřince, mučedníka

 7.00 Mrákotín

Úterý 11. srpna
Památka sv. Kláry, panny

18.30 Urbanov

Za všechny živé a zemřelé z rodiny Štamberovy a Neradovy a za duše v očistci

Středa 12. srpna
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

18.30 Borovná

Za rodiče Matějkovy, Novákovy a jejich syny

Čtvrtek 13. srpna
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

18.30 Radkov

Na úmysl dárce

Pátek 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

18.30 Mrákotín

Za Aloise a Antonii Antoňů, syna Františka a manžele Křížkovy

Sobota 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 9.00 Radkov

Za Vítězslava Pazderku a rodiče

17.00 Urbanov

Za Jana a Jaroslavu Poukarovy, syna Pavla, Zemřelé z rodiny Poukarovy, Zvěřinovy a Trojanovy a za duše v očistci

19.30 Mrákotín

Za rodinu Veselou a Gogolkovu a duše v očistci

Neděle 16. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Sumrakov

Za živé a zemřelé obyvatele Sumrakova

 9.00 Radkov

Za Vítězslava Svobodu a živou a zemřelou rodinu

10.30 Urbanov

Za Miloše Tomandla, rodiče Tomandlovy, Tomáškovy a za duše v očistci

Další informace: