Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 Mrákotín

Za Františku a Pavla Netoličkovy a synovce Jaroslava Nováka

 7.30 Radkov

Za Stanislava a Boženu Šindlerovy a zemřelé z rodiny Šindlerovy a Baborovy

10.30 Urbanov

Za Marii a Vladimíra Novákovy, sourozence, celou přízeň a rodinu Denkovu, Volavkovu a Novotných

Pondělí 5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Úterý 6. června
Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

18.00 Urbanov

Za rodiče Šteflovy a děti s rodinami

Středa 7. června

18.30 Borovná

Za rodinu Doupníkovu, Josefa Kopala a duše v očistci

Čtvrtek 8. června
Slavnost Těla a Krve Páně

17.00 Mrákotín

Za Bohumila Vyhlídala, vnuka Marka, rodiče Novákovy a syna

17.00 Radkov

Za Anežku xxx, celý rod a duše v očistci

18.30 Urbanov

Za rodiče Krmíčkovy a děti s rodinami

Pátek 9. června
Nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

17.00 Mrákotín

Za Antonína a Ladislava Kovářovy, jejich sourozence a syna Pavla

Sobota 10. června

Neděle 11. června
10. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 7.30 Radkov

Za Miroslava Zamazala, jeho rodiče, rodinu Wirtlovu, Lacinovu, Tomkovu, Novákovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Marii a Františka Štokrovy, jejich rodiče a živou a zemřelou rodinu

Další informace:

Při sbírce na charitu se vybralo:
Telč 12 408Kč.
Mrákotín 4 093Kč.
Urbanov 7 757Kč.

Komorní pěvecký sbor Ensemble Versus, který působí při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, zve v sobotu 10. června v 18.30 hodin do kostela sv. Jakuba v Telči na koncert Toulky českou duchovní hudbou od renesance po současnost. Sbormistry jsou Vladimír Maňas a Patrik Buchta.

V pondělí 12. června v 19 hodin Vás všechny srdečně zveme do orlovny v Telči na koncert barokní hudby. Účinkovat budou tři studentky HF JAMU v Brně - Zuzana Badárová, Veronika Kladivová (zpěv) a Martina Janková (cembalo).