Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 20. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Aloise Rimeše a Aloise Perničku

 9.00 Radkov

Za rodiče Mezerovy, Josefa Mezeru a živou a zemřelou rodinu

10.30 Urbanov

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Pondělí 21. června

Úterý 22. června

18.30 Urbanov

Na poděkování za dar 80 let života a Boží požehnání pro celou rodinu

Středa 23. června

18.30 Borovná

Za rodiče Antoňovy, syna Františka a duše v očistci

Čtvrtek 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

17.00 Mrákotín

Za Aloise a Antonii Antoňů, syna Františka, manžele Křížovy a duše v očistci

17.00 Radkov

Na úmysl dárce

18.30 Urbanov

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

Pátek 25. června

18.30 Mrákotín

Za Ladislava a Bohumíra Netoličkovy, manželku Zdeňku, rodiče Netoličkovy a Tarasovy a duše v očistci

Sobota 26. června

19.30 Řásná

Za Věru Vejmělkovu a její rodiče

Neděle 27. června
13. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Jana Kremličku, manželku, jejich rodiče a dva syny

 9.00 Radkov

Za Miroslava Zamazala, jeho rodiče, rodinu Wirtlovu, Lacinovu, Tomkovu, Novákovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za farníky

14.30 Urbanov - požehnání

Další informace:

V polovině prázdnin se rozloučíme s naším panem kaplanem Jaroslavem a budeme mu přát hodně úspěchů na novém působišti ve Znojmě. A přivítáme nového kaplana Martina Mokrého z farnosti Blansko, který v současné době slouží ve farnosti Hodonín.

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 27. června.