Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 18. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za živé a zemřelé z rodiny Šprlovy a Vyhlídalovy

 9.00 Radkov

Za Marii Pavlíčkovu, vnučku Lenku a rodiče Pavlíčkovy a Dvořákovy a za Vítězslava Jílečka

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 19. října

Úterý 20. října

18.30 Urbanov

Za oboje rodiče, manžela a duše v očistci

Středa 21. října

18.30 Borovná

Za rodiče Štolbovy, rodinu Machovu, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 22. října
Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže

18.30 Radkov


Pátek 23. října
Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze

18.30 Mrákotín

Za živé a zemřelé z rodiny Netoličkovy a Tarasovy a duše v očistci

Sobota 24. října
Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

19.30 Sumrakov

Za rodinu Lacinovu, Novákovu a Karla Mosera

Neděle 25. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Neymanovy, dceru Hanu a syna Václava, rodiče Bláhovy, syna Miroslava a Františka Mičku

 9.00 Radkov

Za Marii a Jaroslava Zamazalovy, dva syny, rodinu Zamazalovu, Šindlerovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za rodinu Chalupovu, celou přízeň, rodinu Michálkovu, Růžičkovu a Novákovu, Marii Divišovu, DP Hroznatu Opravila a duše v očistci

Další informace:

Pro ty kdo se v neděli nebudou moci díky mimořádným opatřením vlády účastnit slavení mše svaté bude příležitost k individuálnímu přijetí eucharistie 15 minut před začátkem nedělní mše svaté. Předem děkuji za dodržování rozestupů a dalších opatření.

Rozhodnutím vlády byl omezen počet účastníků bohoslužeb v době od 14. října do 3. listopadu na 6 osob. Proto bude kromě kněze omezen počet účastníků na rodinu na jejíž úmysl bude mše svatá sloužena a případně další které rodina pozve do vyčerpání stanoveného počtu osob.