Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 18. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Za rodiče Hartmanovy a Bínovy a za duše v očistci

 9.00 sv. Jakub

Za Josefa Procházku a dvoje rodiče

10.30 Matka Boží

Za Jiřinu Sovovu a duše v očistci

Pondělí 19. října
Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze

18.30 Štěpnice

Za Františku a Františka Chalupovy a děti

Úterý 20. října

 7.00 sv. Anna

Za zemřelé rodiče Zabloudilovy, dceru Jiřinu, vnuka Aloise a vnučku Ivetu

Středa 21. října

18.30 Matka Boží

Za rodiče Daňhelovy a ostatní příbuzné

Čtvrtek 22. října
Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže

 7.00 sv. Anna

Za dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodiny

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 23. října
Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze

17.00 sv. Jakub

Za zemřelého manžela

Sobota 24. října
Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Františku Jelínkovu, manžela, zetě a živou rodinu

Neděle 25. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za Ladislava Přibyla, manželku a dva syny
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Jana Michálka, Jiřího Streita a živou a zemřelou rodinu

Další informace:

Pro ty kdo se v neděli nebudou moci díky mimořádným opatřením vlády účastnit slavení mše svaté bude příležitost k individuálnímu přijetí eucharistie od 14:30 do 15:00 v kostele Matky Boží. Předem děkuji za dodržování rozestupů a dalších opatření.

Rozhodnutím vlády byl omezen počet účastníků bohoslužeb v době od 14. října do 3. listopadu na 6 osob. Proto bude kromě kněze omezen počet účastníků na rodinu na jejíž úmysl bude mše svatá sloužena a případně další které rodina pozve do vyčerpání stanoveného počtu osob.