Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 21. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 9.00 sv. Jakub

Za Stanislava Besedu, manželku, rodiče a zemřelou rodinu

12-15 sv. Anna - adorační den farnosti

15.00 sv. Anna - svátostné požehnání

Pondělí 22. dubna

Úterý 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Středa 24. dubna
Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

18.00 Matka Boží

Za Ivo Hronka, dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty

 7.00 sv. Anna

Za manžela a rodinu Suchovu a Misařovu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 26. dubna

17.00 sv. Jakub

Za Marii Petrů a živou rodinu

Sobota 27. dubna

12.00 sv. Jakub

svatba Adam Ruschka - Anežka Tichá

17.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za zemřelé z rodiny Hauzarovy a Janouškovy a rodinu Hauzarovu a Horálkovu

Neděle 28. dubna
5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 sv. Vojtěch

Za manžele Tichovy a na poděkování za 40 let společného života a za novomanžele Ruschkovy

14.30 sv. Vojtěch - požehnání

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči.

Požehnání Božích muk a obrazu Panny Marie Karmelské v ulici hradecká bude 5. května ve 14:30. Poté jste zváni na občerstvení ve dvoře "u Janků"