Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 19. ledna
2. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Mše svatá na společný úmysl:
Za živou a zemřelou rodinu Bendovu a Svobodovu
Za Jaroslava Vlčka a Jaroslavu Hezinovu

 9.00 Jména Ježíš

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za nemocnou švagrovou

Pondělí 20. ledna

18.00 Štěpnice

Za zemřelého Čestmíra Hofhanzla

Úterý 21. ledna
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 7.00 sv. Anna

Za kněžská a řeholní povolání

Středa 22. ledna

18.00 Matka Boží

Za P. Aloise Perničku

Čtvrtek 23. ledna

 7.00 sv. Anna

Za zemřelého Jana Sovu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 24. ledna
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

14.00 sv. Anna

pohřeb - Bohumil Tripal

17.00 Jména Ježíš


Sobota 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za živé a zemřelé z rodiny Truhlářovy a Hustákovy

Neděle 26. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za živé a zemřelé z rodiny Vejmelkovy

 9.00 Jména Ježíš

Za Miroslava Knotka, bratry, rodiče a živou rodinu

10.30 Matka Boží


Další informace:

Ve středu bude v 19:00 na faře biblická hodina.

V pátek bude po skončení mše svaté ministrantská schůzka.

V sobotu 25. ledna proběhne na faře od 8:30 do 12:00 Hravé dopoledne. Zváni jsou všichni, kdo mají rádi stolní hry, nebo se je chtějí naučit. Je také možné přinést a zahrát si svoji oblíbenou hru z domu.

Organizátoři dětského karnevalu prosí o pomoc se sháněním tomboly. Pokud by měl někdo doma hračky, které už nepotřebuje a které ještě potěší druhé děti, přineste je na faru nebo do sakristie do konce ledna. Moc děkujeme