Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 19. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Jaroslava Zeleného, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za Marii a Jaroslava Tesařovy a živou a zemřelou rodinu

10.30 Matka Boží

Za Antonína Kelblera, sourozence a rodinu Hotařovu

Pondělí 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.30 sv. Anna

Za živé a zemřelé z rodiny Tripalovy, Marii Zemanovou a duše v očistci

Úterý 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 7.00 sv. Anna

Za Miroslava Hušku a Josefa Železného

Středa 22. září

18.30 Matka Boží

Za Bedřicha a Antonii Kolářovy, rodiče a sourozence

Čtvrtek 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 7.00 sv. Anna

Za Vlastimila Lubala

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 24. září

17.00 sv. Jakub

Za Marii a Karla Zabloudilovy, dceru Jiřinu a duše v očistci

Sobota 25. září

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za syna Josefa, za živé a zemřelé z rodiny Mikešovy a Rynešovy a ostatní přízeň

Neděle 26. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Na společný úmysl:
Za rodiče Karla a Marii Zabloudilovy, dceru Jiřinu a duše v očistci
Za zemřelého Aloise Cveka, Ivetu Pospíchalovu a duše v očistci
Za rodiče Svobodovy a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Emílii Pařilovu a za živou a zemřelou rodinu

Další informace:

Srdečně zveme na mši svatou na PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU, u Loužku v Dyjici v neděli  26. 9. v 15.00h. Procesí vyjde ve 14.30h od kapličky v Dyjici. Cestou se pomodlíme růženec. Dobroty na následné pohoštění jsou vítány.

Zveme všechny děti na páteční mše svaté v 17h, kde se formou scének budeme seznamovat s postavami Starého zákona.

Svěcení křížové cesty u Mysliboře bude v sobotu 25. září v 10 hodin

Příprava na biřmování začíná úvodním setkáním v sobotu 25. září v 15.00 na faře v Telči.