Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 28. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Za Bohuslava a Marii Študentovy a živou a zemřelou rodinu

 9.00 Jména Ježíš

Na společný úmysl:
Za Františka Bočka a živou a zemřelou rodinu
Za Jana Bočka, jeho sestru, živou a zemřelou rodinu a za P. Aloise Perničku a jeho rodiče
Za zemřelého Václava Prokopa a živé a zemřelé z rodiny

10.30 Matka Boží

Za Rudolfa a Marii Kameníkovy a za živé a zemřelé z rodiny

Pondělí 29. listopadu

18.00 sv. Anna

Úterý 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé z rodiny Sychrovy a Kadlecovy

Středa 1. prosince

18.00 Matka Boží

Za zemřelé Karla a Marii Daňhelovy a celou rodinu

Čtvrtek 2. prosince

 7.00 sv. Anna

Za uzdravení na těle i na duši

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

17.00 Jména Ježíš

Za zemřelou Věru Gottwaldovou

Sobota 4. prosince

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za Antonína Kožešníka a sourozence

Neděle 5. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Za farníky

 9.00 Jména Ježíš

Za Václava Ondráčka a Jaroslava Nedorosta

10.30 Matka Boží

Na společný úmysl
Za Andělu a Bohumila Štefanikovy a jejich dva syny
Za rodiče Mátlovy a dceru Marii
Za Jarmilu a Františka Neužilovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Za Miroslava Přibyla, rodiče a bratra

Další informace:

Od první neděle adventní je možné si zapsat úmysly na mši svatou na příští rok.