Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 5. dubna
Květná neděle

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Mše svatá na společný úmysl:
Za Josefa Šindeláře a manželku Marii
Za živé a zemřelé kněze působící ve farnostech Telč a Urbanov
Na poděkování za 80 let života a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 9.00 - 10.00 Jména Ježíš - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 6. dubna
Pondělí Svatého týdne

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za paní Pazderovu, Součkovu a Kozlíkovu

Úterý 7. dubna
Úterý Svatého týdne

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Bohumila Foita a živou rodinu

Středa 8. dubna
Středa Svatého týdne

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za zemřelé rodiče Zabloudilovy, dceru Jiřinu, vnuka Aloise a vnučku Ivetu

Čtvrtek 9. dubna
Zelený čtvrtek

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Marii Páralovu a syna Jana

Pátek 10. dubna
Velký pátek

Sobota 11. dubna
Bílá sobota

Neděle 12. dubna
Hod Boží Velikonoční

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Mše svatá na společný úmysl:
Za zemřelé z rodiny Bartoškovy, Navrátilovy a Kovaříkovy
Za Jana Michálka a živou a zemřelou rodinu
Za Annu a Josefa Štěpničkovy
Za Karla Volfšice, rodiče a dva bratry

9.00 - 10.00 Jména Ježíš - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace: