Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 18. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za rodinu Veselovu a Španělovu

 9.00 sv. Jakub

Za Emílii Pařilovu a živou a zemřelou rodinu

10.30 Štěpnice

Za Bohumila Tripala, rodinu Tripalovu a Hávovu, Marii Zemanovu a duše v očistci

Pondělí 19. září

18.30 sv. Anna

Za Marii a Jaroslava Tesařovy a živou a zemřelou rodinu

Úterý 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

 7.00 sv. Anna

Středa 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.30 Matka Boží

Za zemřelého manžela a Boží ochranu v rodinách

Čtvrtek 22. září

 7.00 sv. Anna

Za Vlastimila Lubala

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17.00 sv. Jakub

Za zesnulou Martu Marečkovu

Sobota 24. září

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za rodiče Soukupovi

Neděle 25. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za zemřelé rodiče

10.00 sv. Jakub

Za farníky

Další informace:

Farní pouť do Předklášteří, Tišnova a Brna-Lesné bude v sobotu 1. října 2022. Čekají nás nejen chvíle společné modlitby ale také starobylá i moderní architektura a prohlídka pivovaru. Přihlášky přijímají manželé Hustákovi osobně nebo telefonicky tel: 605475082 a 732385146.