Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 18. dubna
3. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Matka Boží

Za Annu Jiráskovu, rodiče, sourozence a živou rodinu

 9.00 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Jana Michálka a živou a zemřelou rodinu
Za rodiče Čižmářovy a syna

10.30 Matka Boží

Za Marii Pazderovu a živé a zemřelé z rodiny

14.30-15.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 19. dubna

18.30 Matka Boží

Za manžela k nedožitým 92 narozeninám

Úterý 20. dubna

 7.00 Matka Boží

Za rodiče Švecovy, děti a živou rodinu

Středa 21. dubna

18.30 Matka Boží

Na úmysl dárce

Čtvrtek 22. dubna

 7.00 Matka Boží

Za rodiče Krmíčkovy a děti s rodinami

Pátek 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

17.00 Matka Boží

Za Terezii Šimčíkovu

Sobota 24. dubna

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za rodinu Habrovu, Plechlovu a Doskočilovu

Neděle 25. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Matka Boží

Za farníky

 9.00 Matka Boží

Za zemřelou rodinu Smolínovu, Lojdovu, Vokřínkovu a živou rodinu

10.30 Matka Boží


14.30-15.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace:

Seznam účastníků mše svaté na svátky a následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. Od pondělí pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti. Zapisujte se prosím jednotlivě - 1 políčko = 1 osoba. Na bohoslužby ve všedních dnech není třeba se přihlašovat.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin.