Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 3. prosince
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 9.00 Jména Ježíš

Za farníky

Pondělí 4. prosince

18.00 sv. Anna

Za Jakuba a Annu Zadražilovy a dceru Svatavu

Úterý 5. prosince

Středa 6. prosince
Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa

18.00 Matka Boží

Za Karolínu Lašanovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 7. prosince
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé členy živého růžence

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 8. prosince
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17.00 Jména Ježíš

Za zemřelé rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Sobota 9. prosince
Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

16.00 Matka Boží - zpověď

17.00 Matka Boží

Za Josefa Tušera a duše v očistci

Neděle 10. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení B)

 9.00 Jména Ježíš

Mše svatá na společný úmysl:
Za rodiče Máckovy
Za Helenu a Josefa Fišerovy, živou rodinu a duše v očistci
Za Miroslava Přibyla, rodiče a bratry Ladislava a Karla

Další informace:

Adventní duchovní obnova v Urbanově se koná v sobotu 9. prosince od 8 hodin. Obnovu vede otec Michal Polenda.

Kdo by se chtěl zapojit do služby zvoníků u sv. Jakuba je srdečně vítán. Ohlaste se prosím Danu Jankovi. Kdo ze současných zvoníků nebude moci nadále ve službě pokračovat, ohlaste se také. Díky všem kdo tuto službu vykonávají i těm kdo jsou ochotni se do ní nově zapojit.