Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 9. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Za Karla a Marii Dolníkovy

 9.00 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Na poděkování za dar 60 let života
Na úmysl dárce

10.30 Matka Boží

Za Jana a Zdeňku Svobodovy, Josefa Svobodu a živou rodinu

Pondělí 10. srpna
Svátek sv. Vavřince, mučedníka

18.30 Štěpnice

Za živé a zemřelé z rodiny Plunderovy, Ambrožovy a duše v očistci

Úterý 11. srpna
Památka sv. Kláry, panny

 7.00 sv. Anna

Za rodinu Mašátovu a syna Vlastimila

Středa 12. srpna
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

18.30 Matka Boží

Za Vítězslava Chalupu a živou rodinu

Čtvrtek 13. srpna
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

 7.00 sv. Anna

Za rodinu Coufalovu, Vondráčkovu, a Eliášovu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

17.00 sv. Anna

Za Vlastimila Lubala

Sobota 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 8.00 Matka Boží

Za zemřelé Františka Vokřínka, manželku, dceru, sestru Marii, na dobrý úmysl a duše v očistci

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za živé a zemřelé z rodiny Hustákovy a Truhlářovy

Neděle 16. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 Matka Boží

Za živé a zemřelé z rodiny Švarcovy a Bartoškovy

10.30 Matka Boží

Za Antonína a Marii Komínovy a živou rodinu

18.00 Matka Boží - mariánská pobožnost

Další informace: