Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 31. května
Slavnost Seslání Ducha svatého

 7.30 sv. Jakub

Za Stanislava Besedu, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za Ludvíka a Marii Šenkovy

10.30 Matka Boží

Za Milana Pospíchala, dvoje rodiče, živou rodinu a Jana Chalupu

Pondělí 1. června
Památka sv. Justina, mučedníka

18.30 Štěpnice

Na úmysl dárce

Úterý 2. června
Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků

 7.00 sv. Anna

Za dar života a za zemřelou a živou rodinu

Středa 3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.30 Matka Boží

Za Jana Jelínka, manželku, zetě a živou rodinu

Čtvrtek 4. června

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé členy živého růžence

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

17.00 sv. Jakub

Za zemřelé prarodiče Jana a Marii Bílkových, jejich syna Františka a dcery Marii, Boženu a Růženu

Sobota 6. června
Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Miroslava a Libuši Duničkovy, jejich rodiče a sourozence

Neděle 7. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za Bohumila Foita
Za Františku Červínkovu, syna a manžela
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za rodiče Dvořákovy, jejich dva syny, dceru a Antonii Dvořákovu

Další informace:

V sobotu 6. června se bude konat pěší výlet pro děti a mládež s panem kaplanem ke zřícenině hradu Štamberk. Odchod bude v 8:30 od fary v Telči, předpokládaný návrat k faře do 17:00. Plánovaná trasa je asi 20 km. Více informací na plakátku ve vývěsce.

Postní pokladničky, do kterých jsme střádali celou postní dobu, můžeme přinést na mši svatou ještě tuto a příští neděli. Poté budou předány oblastní charitě.

Na chystanou primici prosíme farnice o pomoc při  napečení sladkého občerstvení na primiční pohoštění. Prosíme, abyste přinesly pečivo v pátek 19.června od 17 hodin asi do 19,30 hodin do orlovny. Prosíme o upečení čajového pečiva bez krému vzhledem k možnému teplému počasí. Těšíme se na Vaši pomoc na tuto krásnou slavnost, na kterou se naše farnost s budoucím novoknězem Janem Pavlíčkem připravuje.