Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 22. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za rodiče Daňhelovy, Budkovy a manžela Zdeňka

10.30 Matka Boží

Na společný úmysl:
Za živé a zemřelé z rodiny Kameníkovy a Kelblerovy a za rodinu Hotařovu a Blažkovu
Za zemřelého Aloise Cveka, Ivetu Pospíchalovu a duše v očistci
Za Jiřího Staňka, manželku, rodinu Staňkovu, Novákovu, Čechovu a Zemanovu

18.00 Matka Boží - májová pobožnost

Pondělí 23. května

18.30 sv. Anna

Za Andělu a Karla Doležalovy, živou rodinu a duše v očistci

Úterý 24. května

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Kožešníkovy a jejich sourozence

Středa 25. května

18.30 Matka Boží

Za Marii Štefanikovu a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek 26. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně

 8.00 Matka Boží

Na úmysl dárce a za odpuštění a uzdravení vztahu

18.30 sv. Jakub

Za zemřelé z rodiny Bartoškovy a Kovaříkovy

Pátek 27. května

17.00 sv. Jakub

Za Vlastimila Lubala

Sobota 28. května

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Na společný úmysl:
Za Milana Pospíchala, Antonína Buličku a Jana Chalupu
Za rodiče Veselovy, tři syny a dceru Marii
Na úmysl dárce a za duše v očistci
Za Ludmilu Čermákovu a Věru Gotwaldovu

Neděle 29. května
7. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za Františka Jiráska, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za živou a zemřelou rodinu Kubíčkovu, Blažkovu, Kokešovu a Menclovu

10.30 Matka Boží

Za Miloše a Růženu Křížovy a těžce nemocného syna

18.00 Matka Boží - májová pobožnost

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči. Prosím o účast také zástupce rodičů.

Telčský pěvecký sbor Santini si Vás dovoluje pozvat na 7. koncert „Santini v akci“ v Orlovně v Telči v neděli 29. 5. 2022 v 16.00. Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické, lidové, spirituály a další.