Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Matka Boží

Za zemřelého manžela Josefa Vaculíka, zemřelé rodiče a sourozence

 9.00 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Zdeňka Zlatušku, rodiče Daňhelovy a Budkovy
Za Miroslava Knotka, bratry a rodiče

10.30 Matka Boží

Za Marii Kameníkovu, manžela a živé a zemřelé z rodiny Kameníkovy a Skoumalovy

14.30-15.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

18.00 Matka Boží

Na úmysl dárce

Úterý 26. ledna
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 7.00 Matka Boží

Za Josefa Kříže a duše v očistci

Středa 27. ledna

18.00 Matka Boží

Za Františka Posáda, dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 7.00 Matka Boží

Za nemocnou osobu a celou rodinu

Pátek 29. ledna

17.00 Matka Boží

Za rodiče Karla a Marii Zabloudilovy a duše v očistci

Sobota 30. ledna

15.00 Matka Boží - zpověď

17.00 Matka Boží

Za Františku Buličkovou, manžela a duše v očistci

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Matka Boží

Za farníky

 9.00 Matka Boží

Za Jana a Marii Křížkovy a živou rodinu

10.30 Matka Boží

Za zemřelého Antonína Mácu a živou rodinu

14.30-15.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace:

Usnesení vlády ČR upravuje maximální počet účastníků bohoslužeb podle kapacity kostela.
Využito smí být maximálně 10% míst k sezení s rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Seznam účastníků mše svaté na svátky a následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. Od úterý pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti. Zapisujte se prosím jednotlivě - 1 políčko = 1 osoba.
Na bohoslužby ve všedních dnech není třeba se přihlašovat. Obvyklá účast je značně menší než maximální současně povolená.

Aktuální rozpis služeb lektorů je k dispozici na nástěnce a na internetových stránkách farnosti.