Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 20. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za premonstráta Augustina Opravila

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Jiřího Streita a živou a zemřelou rodinu
Vítězslava Jilečka, rodiče Dvořákovy, jejich dva syny a dceru
Za Ferdinanda a Kristýnu Nedvědických, Josefa procházku a dvoje rodiče
Za manžele Fortelnovy, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.30 sv. Anna

Za manžela Jiřího Broma a rodiče

Úterý 22. června

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Čermákovy, sestru Hanu a živou rodinu

Středa 23. června

18.30 Matka Boží

Za Zdeňku a Františka Klímovy

Čtvrtek 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 8.00 Matka Boží

Za Věru Gotvaldovu

18.30 Matka Boží

Za Bohumíra Síse, živou rodinu, Marii Zemanovu, přízeň a duše v očistci

Pátek 25. června

15.00 sv. Anna

pohřeb - Oldřich Šebesta

17.00 sv. Jakub

Za zemřelého Stanislava Čermáka, jeho rodiče a duše v očistci

Sobota 26. června

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za dary a Boží požehnání v rodině
Za Marii Divišovu a Marii Šindelářovu

Neděle 27. června
13. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Jana Bočka, jeho rodiče, živou a zemřelou rodinu a za P. Aloise Perničku P. Pavla Horkého a jejich rodiče

 9.00 sv. Jakub

Za Petra Pařila a živou a zemřelou rodinu

10.30 Matka Boží

Za rodiče Posádovy, syna, zetě a celou rodinu

Další informace:

Ve středu po mši svaté bude modlitba růžence za uzdravení nemocných.

Farní setkání na zahradě orlovny se uskuteční v pátek 25.6. Začínáme v 17 hodin mší svatou ve farním kostele, poté pokračujeme na zahradě orlovny. Občerstvení je zajištěno, můžete však k všeobecnému veselí přispět nějakou dobrotou na stůl, či zapojením se do zpěvu a dalších aktivit.

V polovině prázdnin se rozloučíme s naším panem kaplanem Jaroslavem a budeme mu přát hodně úspěchů na novém působišti ve Znojmě. A přivítáme nového kaplana Martina Mokrého z farnosti Blansko, který v současné době slouží ve farnosti Hodonín.

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 27. června.