13
Dub

Velikonoce u nás doma

Netradiční a přesto požehnané Velikonoce. Jak je doma společně trávíte?

Vytvořme společné album s fotkami, jak trávíme doma Velikonoce v rodině. Fotky zasílejte na email kohoutkova.terez@seznam.cz nebo přes messenger. Klidně připojte i nějaký popis, vzkaz... Nebojte se poslat i fotek víc... Fotky bychom mohli vystavit po karanténě třeba i v kostele na nástěnce...

Děkuju, Terka        

11
Dub

CESTA SVĚTLA

Ve čtrnácti zastaveních velikonoční pobožnosti Cesty světla, která byla poprvé oficiálně slavena v římských katakombách v roce

11
Dub

Pastýřský list našeho biskupa Vojtěcha „CESTOU SVĚTLA“

Milé sestry, milí bratři,

tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a

7
Dub

Kdo si hraje nezlobí

Pokud máte v době karantény dlouhou chvíli zkuste otestovat své znalosti. Najděte si jednoho spoluhráče. Domluvte se kdo bude modrý a kdo zelený. Vyberte jedno z jedenácti témat, čas na zodpovězení otázky a můžete se pustit do hry.

7
Dub

Kdo si hraje nezlobí

Pokud máte v době karantény dlouhou chvíli zkuste otestovat své znalosti. Najděte si jednoho spoluhráče. Domluvte se kdo bude modrý a kdo zelený. Vyberte jedno z jedenácti témat, čas na zodpovězení otázky a můžete se pustit do hry.

7
Dub

Domácí velikonoční liturgie

Pokud ještě nemáme představu jak budeme slavit velikonoce doma v rodině, můžeme využít videonávod který připravili ochotní spolupracovníci serveru liturgie.cz
Domácí velikonoční liturgie - videonávod

7
Dub

Zelenočtvrteční noční bdění

Přátelé, objevil se tu takový nápad. Na Zelený čtvrtek Pán Ježíš vyzýval učedníky k bdění a modlitbě. Co kdybychom se přidali. Neznamenalo by to bdít celou noc, ale třeba si to bdění mezi sebe rozdělit, každý by si vybral od kdy, do kdy chce zůstat vzhůru s Ježíšem. Po půl hodinách bychom rozepsali celou noc, kdo by chtěl delší dobu, zaškrtl by si více půlhodin. Co na to říkáte, chcete "zůstat a bdít"?

Tabulka k přihlášení zde

T a S     

3
Dub

Online život křesťana v době koronaviru

Odkazy jsou rozděleny do kategorií - Děti - Mládež, Dospělí, Rodiny - Senioři - Kněží.

1
Dub

Pastýřský list biskupa Cikrleho v době pandemie koronaviru COVID-19 z 31. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si

12
Bře

Základní informace k aktuálním změnám v životě farnosti

Na základě rozhodnutí našeho diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby a společné pobožnosti na území brněnské diecéze.

Tímto rozhodnutím uděluje náš biskup na dobu trvání mimořádných opatření také dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté.

V souladu s tímto rozhodnutím budou kostely v našich farnostech otevřeny pouze omezeně pro osobní modlitbu v neděli dle rozpisu v ohláškách. V této době bude v kostele rovněž přítomen kněz aby jednotlivě v naléhavých případech posloužil svátostí smíření nebo přijetí eucharistie.

Mši svatou budeme slavit dle rozhodnutí otce biskupa v jednotlivé dny bez účasti lidu na vámi dříve zapsané úmysly.

V nutných případech využijte prosím možnost dohodnout, nejlépe telefonicky, osobní návštěvu kněze za účelem udělení svátostí.
Kontaktní telefonní čísla:
566466052 o. Josef Maincl
566466053 o. Jaroslav Jurka

Využijme této mimořádné příležitosti k prohloubení osobní i společné modlitby v rodinách, jak nás k tomu vybízí náš otec biskup Vojtěch. Zodpovědným omezením cestování a shromažďování buďme dobrým příkladem svým spoluobčanům.

Další užitečné podněty k prožívání této mimořádné doby najdete v rozhodnutí otce biskupa, které je rovněž přístupné na našem webu.

Syndikovat obsah