Srdíčko pro Afriku

(Pro zobrazení celého alba kliknout na fotografii)

Na koncertě se díky Vašim darům podařilo pro sirotčinec v Loumbile vybrat 16 500 Kč! Velice si vážíme Vaší podpory.

25
Pro

II. Tříkrálový ples

04.01.2019 20:00

Pernička Alois

Narodil se 15.ledna 1948 v Třebíči. Na věčnost byl povolán 28. listopadu 2018. Jáhenské svěcení přijal 22.února 1974 v Olomouci a poté kněžské svěcení  2.června 1974 v Brně.  Bohu a lidem sloužil v mnoha farnostech brněnské diecéze. Prvním působištěm byl Vranov u Brna, následovaly Pozořice, dále  působil na Starém Brně, Ivančicích, Modřicích, Moravanech a Rajhradě.

Od 1. září 1992 do srpna 2010 působil  v naší telčské farnosti , v Radkově, Kostelní Myslové a Mrákotíně. Od roku 2010  pak působil  ve farnostech Horní Slatina, Budeč, Martínkov  a Domamil.

Pan děkan se ve všech svěřených farnostech zapsal nesmazatelnou viditelnou stopou při opravách kostelů a nejinak tomu bylo i u nás v Telči. Byl by to opravdu dlouhý výčet všech opravených a zvelebených míst. Miloval krásný zvuk zvonů a proto také věnoval mnoho času a

Poděkování J. Slámovi za dlouholetou práci pro farnost

  (Pro zobrazení celého alba kliknout na fotografii)

23
Pro

Větrání varhan v Lidéřovicích „Zpívání koled”

28.12.2018 14:00

23
Pro

Srdíčko pro Afriku

30.12.2018 16:00

23
Pro

„Česká mše vánoční” Santini a hosté

01.01.2019 15:00

Rozpis služeb úklidových skupin

     

Pokud budou některé skupině docházet mycí prostředky,
nahlaste to, prosím, paní Bočkové ...

Ke stažení v PDF zde

12
Pro

Adventní duchovní obnova farnosti

15.12.2018 08:00

Advent jako návrat k Otci

v sobotu 15.12.2018 dopoledne
v kostele a na faře v Urbanově

duchovní obnovu povede

otec Hyacint Pavel Kuchta O.Praem.
od kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Program:
            800     mše svatá v kostele

            900     první krátké zamyšlení na faře
          1000     druhé krátké zamyšlení na faře

          1030     příležitost ke svátosti smíření

          1130     závěr v kostele

 
Mezi promluvami možnost ztišení v kostele či občerstvení v kuchyni fary

Pohřeb P. Aloise Perničky

  (Pro zobrazení celého alba kliknout na fotografii)

Syndikovat obsah