7
Pro

Adventní duchovní obnova farnosti

11.12.2021 08:00

Advent zve do Života


v sobotu 11.12.2021

v kostele a na faře v Urbanově

duchovní obnovu povede

otec Karel Satoria 

z Kostelní Myslové

Program:  
            800     mše svatá v kostele

            900     první zamyšlení na faře

          1030     druhé zamyšlení na faře

          1130     polední přestávka

          1300     třetí zamyšlení na faře

          1430     závěr v kostele 

Mezi promluvami možnost svátosti smíření, ztišení v kostele či občerstvení v kuchyni fary.

Z kapacitních a epidemiologických důvodů bude případný přesun do větších prostor (místo fary budova ZŠ), všichni účastníci se prokážou očkováním nebo potvrzením o prodělané nemoci.

Štítky:

Farní pouť 2021

 Pro zobrazení celého alba kliknout na obrázek ↑

26
Zář

Misijní neděle

23.10.2021
24.10.2021

                 POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

               K 95. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 24. ŘÍJNA 2021

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Milí bratři, milé sestry,

     když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho evangelium a tajemství smrti a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, jak bere za své naše radosti a utrpení, naše touhy a úzkosti.1 Vše v Kristu nám připomíná, že svět, ve kterém žijeme, svět, který potřebuje spásu, není Ježíši cizí. Vyzývá nás, abychom se i my cítili být živou součástí tohoto poslání: „Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete“ (Mt 22,9). Nikdo není z Kristovy lásky vyloučen, nikdo pro ni nemůže být cizincem nebo

Štítky:
25
Zář

Lesk a bída Indie

15.10.2021 18:30

25
Zář

Větrání v Lidéřovicívh „Krambambuli”

24.10.2021 14:30

21
Zář

Děkování za úrodu

26.09.2021 14:30


Více informací viz Bohoslužby ostatní

Štítky:
3
Zář

Vyučování náboženství

2
Zář

Na poslední chvíli..

Všem chlapům,
kteří byste chtěli prožít velmi výjimečnou duchovní obnovu uprostřed překrásné přírody v kolektivu přemýšlejících chlapů, ne nadarmo nazývanou iniciační, velmi doporučuji tuto mimořádnou akci. Já jsem ji prožil již před deseti roky a také napříč našimi farnostmi telčska už nás tam bylo poměrně dost. Velmi mě obohatila v uvažování o vlastním životě, vztahu k druhým, přírodě a k Bohu. 

Iniciace se velmi rychle blíží a už je jen několik posledních volných míst, proto neváhejte.

 Přihláška ke stažení zde v pdf

30
Srp

Lidéřovické větrání varhan / Nahlédnutí...

19.09.2021 14:30

Syndikovat obsah