Z Brněnského biskupství

Syndikovat obsah Biskupství brněnské - logo
Aktuality z brněnské diecéze
Aktualizace: 1 hodina 47 min zpět

Biskup Cikrle vysvětil 248 kněží

Po, 22/06/2020 - 12:00
V sobotu 20. června 2020 přijali z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení 4 novokněží.

Quo vadis, Domine?

Po, 22/06/2020 - 12:00
Přinášíme zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula o sv. Petrovi při příležitosti blížící se slavnosti brněnských diecézních patronů sv. Petra a Pavla.

Pěší pouť k Božímu milosrdenství 2020

Po, 15/06/2020 - 12:00
Pěší pouť k Božímu milosrdenství se letos bude konat v nové formě. Otcové pallotini zvou k pěšímu putování za Božím milosrdenstvím, a to novým způsobem. Každý si může "ušít pouť na míru"- po trase, která se mu líbí, v malé skupině, v čase pro něj vhodném. Je zde i "Boží míra", a tou je Boží milosrdenství, které můžeme vyprosit pro sebe a ostatní.

Noc kostelů 2020 byla v brněnské diecézi komornější

So, 13/06/2020 - 12:00
„Noc kostelů byla letos komornější, virtuální, on-line - zkrátka jiná. Všem, kteří se ve ztížených podmínkách dnešní doby do Noci kostelů zapojili, patří velké poděkování za jejich odvahu a obětavost,“ říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Varhanní léto na Petrově 2020

Pá, 12/06/2020 - 12:00
Působivé prostředí brněnské katedrály rozezní v letních měsících další ročník festivalu Varhanní léto na Petrově. Letní varhanní festival si našel v minulých ročnících okruh příznivců a návštěvníků jak z řad českých a zahraničních turistů, tak obyvatel jihomoravské metropole.

Noc kostelů 2020 v brněnské diecézi

Čt, 11/06/2020 - 12:00
Do letošního komorního 12. ročníku Noci kostelů se v brněnské diecézi zapojilo 127 kostelů, z toho 20 přímo v Brně.

Před sto lety se narodil P. Jan Bula

Út, 09/06/2020 - 12:00
Zamyšlení brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho při příležitosti 100. výročí narození P. Jana Buly:

Organizační pokyny k jáhenskému a kněžskému svěcení 2020

Út, 09/06/2020 - 12:00
Vzhledem k aktuálním hygienickým a dalším opatřením bude letošní udělování jáhenských a kněžských svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla (20. června 2020) uskutečněno s určitými omezeními.

Zahrady pod Petrovem byly slavnostně otevřeny

Po, 08/06/2020 - 12:00
V pondělí 8. června 2020 brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavnostně odemkl vstup do nově rekonstruovaných Zahrad pod Petrovem.

Jmenování ředitelů školských právnických osob

Po, 08/06/2020 - 12:00
Na základě výsledků výběrových řízení na obsazení míst ředitelů školských právnických osob byli jmenováni ředitelé na další období.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Pá, 05/06/2020 - 12:00
Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

Cyrilometodějské gymnázium vyhlašuje výběrové řízení

Čt, 04/06/2020 - 12:00
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitele angličtiny na celý úvazek s nástupem od 1. 9. 2020. Své životopisy zasílejte do 30. 6. 2020 na email: office@cmgp.cz.

Milosrdní bratři hledají staniční sestru na nové oddělení LDN

Čt, 04/06/2020 - 12:00
Převor konventu milosrdných bratří v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce staniční sestry nově budovaného pracoviště Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), provozovaného řádem milosrdných bratří.

S řeholníky ve Vysokých Tatrách

Čt, 04/06/2020 - 12:00
Milosrdní bratři srdečně zvou všechny mladé muže, kteří cítí povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným a k řeholnímu životu ke společnému pobytu ve Vysokých Tatách, kde na programu bude rozličný duchovní program, možnost rozhovorů, ale především turistika v krásné přírodě.

Prodej roušek s nápisem PUSU! vynesl Charitě 100 528 korun

Čt, 04/06/2020 - 12:00
Celý květen kupovali Jihomoravané roušky s nápisem PUSU! Pomyslnou májovou pusou přispěli Diecézní charitě Brno částkou 100 528 korun v boji proti šíření nového koronaviru mezi nejohroženějšími.

Od 8. června jsou povolené bohoslužby pro 500 osob

St, 03/06/2020 - 12:00
Na základě nařízení Vlády ČR budou od 8. června platit nová opatření, na základě kterých se budou moci konat akce do 500 osob, vždy však se zachováním daných hygienických pravidel.

Moravská zemská knihovna: Akce K

St, 03/06/2020 - 12:00
Likvidace řeholních řádů a kongregací byla součástí mocenského plánu na minimalizaci politického, kulturního i ekonomického vlivu katolíků v poúnorovém státě. Akce K, která začala v noci ze 13. na 14. dubna 1950, patří k nejviditelnějším momentům realizace tohoto plánu.

Noc kostelů 2020 se blíží

Út, 02/06/2020 - 12:00
Pátek 12. června 2020, kdy se bude konat letošní Noc kostelů, se blíží. Česká republika je jedinou zemí, kde tato akce letos proběhne, například zakládající Rakousko ji přesunulo na příští rok.

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem

Út, 02/06/2020 - 12:00
Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Hospic sv. Alžběty v Brně potřebuje pomoc

Po, 01/06/2020 - 12:00
Hospic sv. Alžběty si je vědom, že pro obyvatele Brna a okolí chybí v potřebném rozsahu Pobytová odlehčovací služba, která by umožnila osobám, pečujícím o své blízké, si alespoň na určitou dobu psychicky i fyzicky odpočinout a vyřídit si potřebné osobní záležitosti.