4
Srp

Lidéřovické větrání „Památky promlouvají”

19.08.2018 14:30

20
Črv

Beseda s Richardem Rohrem (ale v Praze)

20.07.2018 15:38

více k tomuto tématu ke stažení zde, stránky chlapi.cz zde

20
Črv

Iniciace pro chlapy, aneb jak se chlap může dostat blíže k Bohu a sobě „jiným stylem”


více informací zde, ke stažení  přihláška v pdf zde

12
Črv

Poutě v Kostelním Vydří

Červencová poutní sezóna v Kostelním Vydří začne Malou poutí v neděli 15. července 2018. Mše svaté budou v poutním kostele Panny Marie Karmelské v 8,00 a v 10,00 hodin.


Kněžská pouť bude v pondělí 16. července 2018. První mše svatá bude v 8 hod. Při mši svaté v 10 hodin se již tradičně setkají věřící a kněží se svým biskupem. Tentokrát přijede do Kostelního Vydří pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Pokud počasí dovolí, bude tato mše svatá venku v areálu kláštera.

Hlavní – Velká – pouť bude o víkendu 21. a 22. července 2018. V sobotu bude mše svatá od 19 hodin, a po jejím skončení bude noční adorace až do 24 hod. V neděli 22. července budou mše svaté v 7,00 h., v 8,00 h., v 9,30 h. a v 11,00 h. Podle počasí budou kromě ranní mše svaté všechny další venku v areálu kláštera. Velkou pouť zakončí svátostné požehnání ve 14,30 h.

23
Čer

Pouť pro muže

08.07.2018 10:00

V neděli 8. července 2018 bude v poutním kostele Panny Marie Karmelské pouť pro muže. Od 9 hodin zazní přednáška P. Karla Satorii, určená především mužům.

 Po přednášce bude od 10 hodin následovat mše svatá.

P. Karel Satoria je v našem regionu znám ze svého působení v Kostelní Myslové. Po roce 1990 byl 2 roky generálním vikářem brněnské diecéze, více jak 10 let byl členem trapistického řádu a několik let byl administrátorem katolické farnosti v Dobříši. Moderuje diskusní pořady na televizi NOE.

3
Čer

Pouť na svatý Hostýn

03.06.2018

Orelská pouť na svatý Hostýn, neděle 19. srpna, 450 Kč, přihlášky u Davida Kováře

26
Kvě

Lidéřovické větrání o knihách, hudbou doprovodí R. Tichý

27.05.2018 14:30

27
Dub

Pouť smíření

12.05.2018

Syndikovat obsah