1. svaté přijímání v Telči

Bližší informace ke stažení všech fotek z tohoto 1. svatého přijímání
dostanou děti v hodině náboženství.

Foto: VŠ                                                                                                                               Vložil: PB