Farní rada

V naší farnosti jsme měli možnost zvolit členy farní rady. V návrhu na přiložený lísteček jsme napsali 4 - 6 jmen spolufarníků, o nichž jsme předpokládali, že by nás vhodně a zodpovědně zastupovali při rozhodování o dění v naší farnosti. Vyplněné lístky jsme odevzdali do přiložených krabic do neděle 19. 6. 2011. Hlasovali jsme anonymně a každý farník mohl vyplnit jen jeden lístek. Bylo odevzdáno 154 lístků z 350 rozdaných.