Pohřeb P. Aloise Perničky

  (Pro zobrazení celého alba kliknout na fotografii)

9
Pro

Farní kavárna

16.12.2018 10:00
16.12.2018 11:30

Přijďte na výbornou kávu,

těší se na Vás

           hostitelé nedělních kaváren:

 6. 1. - Tříkrálová kavárna - farní charita
-------------------------------------------------↑2019↑------------------------------------------------------------
30.12.- Možnost přihlášení    on-line
23.12.- Orelská "vánočková" kavárna
16.12.- SHM kavárna s Betlémským světlem  → s možností odnést si ho domů ;)  

Štítky:

Úklid kostelů

Úklid kostelů patří k důležitým službám ve farnosti. Důležitost této služby si nejvíce uvědomíme, pokud přestane fungovat.

Pokud máte chuť se do této služby zapojit, nebojte se kontaktovat některého vedoucího skupiny.

Štítky:

Rozpis služeb úklidových skupin

     

Pokud budou některé skupině docházet mycí prostředky,
nahlaste to, prosím, paní Bočkové ...

8
Pro

Adventní duchovní obnova farnosti

15.12.2018 08:00

Advent jako návrat k Otci

v sobotu 15.12.2018 dopoledne
v kostele a na faře v Urbanově

duchovní obnovu povede

otec Hyacint Pavel Kuchta O.Praem.
od kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Program:
            800     mše svatá v kostele

            900     první krátké zamyšlení na faře
          1000     druhé krátké zamyšlení na faře

          1030     příležitost ke svátosti smíření

          1130     závěr v kostele

 
Mezi promluvami možnost ztišení v kostele či občerstvení v kuchyni fary

30
Lis

II. Tříkrálový ples

04.01.2019 20:00

30
Lis

Biblické tance

15.01.2019 18:30

Srdečně zveme všechny zájemkyně, které mají rády spojení židovské hudby, tance, modlitby a spole­čenstv­í žen, na naše setká­vání. Scházíme se pravidelně 1x za 2 týdny v předsálí bývalého kina (Prostor) a pokračujeme v úterý 15. ledna 2019 v 19:30.

Na všechny se těšíme!

20
Lis

Mílí přátelé,

letošní rok se toho v orlovně hodně událo. Pustili jsme se do opravy hlavního sálu. Asi by bylo zajímavé kolik hodin bylo odpracováno, ale to nevíme. Všichni ti, co pomáhali, pracovali dobrovolně a zdarma. A výsledek stojí za to. Nikdy by se dobré dílo nepodařilo, kdybychom byli sami. Byly uskutečněny benefiční koncerty, divadla, besedy a další soukromé akce – srazy, narozeniny atd…. Spoustu lidiček přišlo pomoc, když

8
Pro

II. adventní koncert 2018 „Půjdeme Tam”

09.12.2018 17:00

Syndikovat obsah