Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 18. února
1. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Streitovy, tři syny a snachu

 9.00 Radkov

Za dar zdraví, za rodinu Püspöky, Petrášovu a Pustějovských

10.30 Urbanov

Za zemřelého Zdeňka Melichara a celou rodinu Melicharovu, za rodiče Anežku a Josefa Křížovy a za rodinu Zadákovu

14.30 Mrákotín, Radkov, Urbanov – křížová cesta

Pondělí 19. února

Úterý 20. února

18.00 Urbanov

Za Petra Pařila, jeho rodiče a sourozence, manželku Emílii a manžele Machovy

Středa 21. února

18.00 Borovná

Za Tomáše Zástěru a duše v očistci

Čtvrtek 22. února
Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

18.00 Radkov

Za Vlastimila Lubala a celou jeho rodinu.

Pátek 23. února
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

18.30 Mrákotín


Sobota 24. února

18.30 Řásná

Za rodiče Jarošovy, Jirkovy, Mikešovy a Františka Kybu

Neděle 25. února
2. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za dar zdraví

10.30 Urbanov

Za Marii a Jana Pospíchalovy, rodiče Pospíchalovy a Norbertovy a ostatní příbuzné a za Ludmilu a Karla Leupoldovy

14.30 Mrákotín, Radkov, Urbanov – křížová cesta

Další informace:

Jednota Orel Telč zve na několik cestopisných besed v orlovně v Telči. První z nich – o Spojených arabských emirátech – se koná v neděli 18. února od 17 hodin. V pátek 23. února v 18.00 následuje beseda s tématem Cyklopouť. Na neděli 25. února od 17 hodin pak je připraveno setkání jménem Naše cesta do Santiaga.

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a postu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Charita opět nabízí možnost přispět potřebným prostřednictvím postní pokladničky. Papírové pokladničky jsou k dispozici vzadu v kostele na stolečku.

Farnost Urbanov zve na postní duchovní obnovu. Koná se v sobotu 24. února, začíná mší svatou v urbanovském farním kostele v 8.00.

Sbírka „haléř sv. Petra“ se koná v neděli 25. února.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči.