Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 12. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za Marii a Vítězslava Chalupovy a zemřelé z rodiny Chalupovy a Svobodovy

10.30 Urbanov

Za Františka, Marii, Jana a Annu Lechovy a celou přízeň, za Karla a Růženu Pavlů, syny Karla, Luboše a Zdeňka a za Miroslava Pěchoviče a duše v očistci

Pondělí 13. srpna
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

Úterý 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

18.30 Urbanov – vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Za všechny živé a zemřelé z rodiny Štamberovy a rodiny Neradovy a za duše v očistci

Středa 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17.00 Radkov


18.30 Mrákotín

Za Miloslava Mareše, Jarmilku Prokešovou, Vítězslava Prokeše, rodiče Prokešovy a Veselých a Kristýnu

Čtvrtek 16. srpna
Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského

18.30 Borovná

Za rodiče Tetourovy, Svobodovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 17. srpna

18.30 Mrákotín

Za rodinu Streitovu a celou přízeň

Sobota 18. srpna

19.30 Mrákotín

Za rodinu Veselou, Lutterovu a duše v očistci

Neděle 19. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Sumrakov – pouť

Za živé i zemřelé rodáky a obyvatele Sumrakova

 9.00 Radkov

Za Elišku Veselou, její rodiče, sourozence, celou přízeň a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za rodiče Havlovy, syna, jejich rodiče a sourozence, za rodiče Tomandlovy, jejich zemřelou přízeň a za duše v očistci

Další informace:

Předpoutní úklid kostela v Radkově se koná ve čtvrtek 16. 8. od 15 hodin. Všem ochotníkům předem děkujeme!