Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 18. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Sumrakov

Za živé a zemřelé obyvatele Sumrakova

 9.00 Radkov

Za Elišku Veselou, její rodiče, sourozence a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za rodinu Brtníkovu a Somrovu a za rodinu Novákovu, syna Jiřího a přízeň

Pondělí 19. srpna

Úterý 20. srpna
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

18.30 Urbanov

Za Františka Kliku, rodiče, zemřelou přízeň a za Miroslava Doležala a rodiče

Středa 21. srpna
Památka sv. Pia X., papeže

18.30 Borovná

Za rodinu Zikovu, celou přízeň a za rodiče Štěrbovy a dceru Ludmilu

Čtvrtek 22. srpna
Památka Panny Marie Královny

18.30 Radkov

Za Bartoloměje Hoška, jeho ženu Kristýnu a zetě Bohumila

Pátek 23. srpna

18.30 Mrákotín

Za Aloise a Antonii Antoňů, syna Františka, manžele Křížovy a duše v očistci

Sobota 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

19.30 Řásná

Za Jana Staňka a celou přízeň

Neděle 25. srpna
21. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za zemřelou rodinu Šimkovu, Jana Rásochu a Miroslava Duška

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za zemřelého Zdeňka Melichara, celou rodinu Melicharovu a za rodinu Křížovu a ostatní zemřelé příbuzné

14.30 Radkov - adorace a svátostné požehnání

Další informace: