Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 10. února
5. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Markovy, tři syny, snachu a celou přízeň

 9.00 Radkov

Za rodiče Holcovy a Anežku Tichou

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 11. února
Nezávazná památka Panny Marie Lurdské

 8.00 Urbanov - Lurdská pobožnost a mše svatá

Úterý 12. února

18.00 Urbanov

Za Jana Křížka, manželku Marii, všechny živé a zemřelé z jejich rodů a na dobrý úmysl

Středa 13. února

18.00 Borovná

Za rodiče Rodovy, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 14. února

18.00 Radkov

Za Františku Vopelkovu a duše v očistci

Pátek 15. února

18.30 Mrákotín


Sobota 16. února

18.30 Sumrakov

Za rodiče Kučerovy, sourozence, za rodiče Jiříkovy, celou přízeň a Jaroslava Mašku

Neděle 17. února
6. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Duškovy a Bártů a celou přízeň

 9.00 Radkov

Za Tomáše Zástěru a živou a zemřelou rodinu

10.30 Urbanov

Za rodinu Brtníkovu, Somrovu, Novákovu, syna Jiřího a přízeň

Další informace:

„Farní karneval“ se bude konat v sobotu 16. 2. od 14.00 v Telči v orlovně

V neděli 17. 2. se bude konat sbírka „haléř sv. Petra“.

Beseda s p. Karlem Adamcem „Návštěva Samoi“ bude v neděli 24. 2. v  17.00 hodin v orlovně.

Farní pouť
Na farní pouť na Turzovku, která se bude konat 4. 5. 2019 je možno se přihlásit dnes po mši svaté - ranní a deváté  - ve farní knihovně, případně na telefonu
(p. Trojanová - 736 739 026). Odejzd z Telče bude ve 4.15  příjezd ve večerních hodinách
Program - na poutním místě Turzovka v 10 hodin večeřadlo a po skončení průvod z kaple do kostela na mši svatou, po mši svaté  prohlídka poutního místa asi do 15 hodin.
Předpokládaná  cena 550Kč, peníze se budou vybírat v březnu, bude opět  v ohláškách. Kdo by měl zájem o pojištění, nahlásí při placení poutě.