Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 17. června
11. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Kovářovy, sourozence a rodiče a duše v očistci

 9.00 Radkov

Za Stanislava a Martu Tetourovy, za rodinu Jonákovu a Tetourovu

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 18. června

Úterý 19. června
Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa nebo sv. Romualda, opata

18.30 Urbanov

Za Vladimíra Nováka, rodiče, sourozence, za rodiče Denkovy, sourozence a celou přízeň, za rodinu Volavkovu, za Martu Novotnou a syna Vladimíra

Středa 20. června

18.30 Borovná

Za rodinu Doupníkovu, Novákovu a Josefa Kopala

Čtvrtek 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.30 Radkov

Za Boží ochranu, požehnání, vedení a uzdravení Vlastimila Lubala a požehnání jeho rodině

Pátek 22. června
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků nebo sv. Paulina Nolánského, biskupa;
den modliteb farnosti Mrákotín za bohoslovce

18.30 Mrákotín

Za Ladislava a Bohumíra Netoličkovy, rodiče a za rodiče Tarasovy

Sobota 23. června

19.30 Sumrakov

Za rodinu Lacinovu a Novákovu a za Karla Noska

Neděle 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 7.30 Mrákotín

Za rodinu Peškovu

 9.00 Radkov

Za Františka Bártíka, dceru Marii a rodiče

10.30 Urbanov

Za P. Františka Kvasničku, P. Bohumila Brabce, P. Emanuela Marka, P. Hroznatu Opravila, P. Metoděje Vitulu, P. Karla Krajíčka a farní hospodyně Helenu Táborskou, Ludmilu Maškovou, Marii Divišovou a Ludmilu Maršálkovou

15.00 Urbanov – požehnání

Další informace:

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 24. června, v Urbanově 1. července.

Poutní mše svatá v Urbanově bude v neděli 24. června v 10.30, při ní bude sbírka na opravy kostela.