Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 9. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Augustovy a Bínovy

 9.00 Radkov


10.30 Urbanov

Za Františka Pavlů, jeho rodiče, za Františka Uhlíře, manželku Anežku a celou zemřelou přízeň

Pondělí 10. prosince

Úterý 11. prosince

18.00 Urbanov

Středa 12. prosince

18.00 Borovná

Za rodinu Doupníkovu, Josefa Kopala a duše v očistci

Čtvrtek 13. prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

18.00 Radkov

Za Boží ochranu, požehnání, vedení a uzdravení Vlastimila Lubala a požehnání jeho rodině

Pátek 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 6.30 Urbanov – roráty

18.30 Mrákotín

Na úmysl dárce

Sobota 15. prosince

18.30 Řásná

Za rodiče Jarošovy, Mikešovy a Františka Kybu a rodiče Jirkovy

Neděle 16. prosince
3. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

10.30 Urbanov

Za Josefa Čermáka, Jana a Marii Čermákovy, Josefa a Anežku Kvasničkovy a za živé a zemřelé z jejich rodů

Další informace:

Farnost Urbanov zve na adventní duchovní obnovu Advent jako návrat k Otci, v sobotu 15. prosince od 8 hodin v kostele a na faře v Urbanově.

Farnost Urbanov pořádá Tříkrálový ples 4. 1. 2019 v Sedlejově. Od pondělí 3. prosince je možné si zakoupit vstupenky v předprodeji. Podrobnosti a kontakt najdete na plakátu.

Betlémské světlo bude k vyzvednutí třetí neděli adventní 16.12. v Urbanově po mši svaté s občerstvením a navíc bude připravená dílnička pro děti. Svými výrobky, pak ozdobí Betlém v Urbanovském kostele.