Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 23. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Františku a Pavla Netoličkovy, synovce Jaroslava Nováka a jejich dceru Veroniku

 9.00 Radkov

Za Zdeňku a Jaroslava Hávovy, jejich rodiče a sourozence

10.30 Urbanov

Za DP. Františka Kvasničku, Bohumila Brabce, Emanuela Marka, Hroznatu Opravila, Metoděje Vitulu, Norberta Krajíčka a farní hospodyně Helenu Táborskou, Ludmilu Maršálkovu, Marii Divišovu a Ludmilu Maškovu

14.30 Urbanov - adorace a svátostné požehnání

Pondělí 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

17.00 Mrákotín

Za Jana a Marii Kremličkovy, jejich rodiče, dva syny a duše v očistci

17.00 Radkov

Za Josefa a Ladislava Mezeru a živou rodinu

18.30 Urbanov

Za manžele Liškovy a na poděkování za 50 let společného života

Úterý 25. června

18.30 Urbanov

Za rodiče Dohnalovy, jejich děti a celou živou rodinu

Středa 26. června

18.30 Borovná

Za Miloše Matějku, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 27. června

14.00 Urbanov

pohřeb - Emílie Kamarytová

18.30 Radkov


Pátek 28. června
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

17.00 Mrákotín

Za Květoslavu Němcovu a syna

18.30 Urbanov

Za rodinu Noskovu, Kotounovu, Kacetlovu, Valenovu a duše v očistci

Sobota 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

18.00 Mrákotín

Za Antonii a Ladislava Kovářovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň

19.30 Řásná

Za Věru Vejmělkovu a její rodiče

Neděle 30. června
13. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za rodiče Tušerovy, jejich sourozence, rodič a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Petra Pařila, jeho rodiče, za živou a zemřelou rodinu Pařilovu, Bočkovu a přízeň

Další informace: