Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 22. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Miroslava Němce a rodinu

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za rodiče Smolínovy, sourozence, zetě Václava, za rodiče Fridrichovských a duše v očistci

14.30 Radkov – adorace

Pondělí 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Úterý 24. dubna
Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

18.30 Urbanov

Za všechny živé a zemřelé z rodiny Štamberovy, rodiny Neradovy a za duše v očistci

Středa 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty

18.30 Borovná


Čtvrtek 26. dubna

18.30 Radkov

Za dar zdraví a uzdravení

Pátek 27. dubna

18.30 Mrákotín

Za rodiče Karlíkovy a celou přízeň

Sobota 28. dubna
Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka nebo sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

19.30 Sumrakov

Za rodiče Jiříkovy, Urbánkovy, Miloše Jiříka a Antonína Soukupa

Neděle 29. dubna
5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Karla Líbala, jeho rodiče, rodiče Mátlovy, syna Vladislava, Janu Vávrů a rodiče Vávrů

 9.00 Radkov

Za Josefa Chalupu a manželku

10.30 Urbanov

Za rodiče Havlovy, syna, jejich rodiče a sourozence, za rodiče Tomandlovy, jejich zemřelou přízeň a za duše v očistci

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek 27.4. od 16 hodin na faře v Telči. Prosíme také o účast rodičů.

Společenství mládeže se schází v pátek 27. dubna. Sejdeme se ve 20 hodin, tentokrát mimořádně u Sv. Vojtěcha.

Při postní sbírce do pokladniček na pomoc potřebným se pro charitu vybralo:
Telč 2 600 Kč.
Mrákotín 320 Kč.
Radkov 2 878 Kč.
Urbanov 2 728 Kč.

Farní pouť se připravuje na 8.května, odjezd z Telče v 7 hodin, při naplnění autobusu se bude vybírat 220Kč, navštívíme Slavkovice, Zelenou horu, Žďár a Obyčtov. Máme 6 volných míst. Telefon na přihlášení je 736739026 Trojanová.

Úterý 1. května je adorační den farnosti Urbanov. Zahájíme jej mší svatou v 9.00, na ni naváže adorace. Prosíme, zapisujte se do tabulky. Adoraci zakončíme v 18.30 společnou modlitbou a svátostným požehnáním.