Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 21. dubna
Hod Boží Velikonoční

 7.30 Mrákotín

Za Jiřího Pešku a za živé a zemřelé z rodiny Peškovy

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 22. dubna
Pondělí velikonoční
adorační den farnosti Radkov

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Karlíkovy a celou přízeň

 9.00 Radkov

Na poděkování za 30 let společného života

10.30 Urbanov

Za zemřelé rodiče Vejmělkovy z Panenské Rozsíčky, rodiče Vejmělkovy a Šťastných, syny Bohumíra, Františka a Jana, manželku Marii a duše v očistci

14.00 Radkov - adorace a modlitba za bohoslovce

Úterý 23. dubna
Úterý velikonoční

Středa 24. dubna
Středa velikonoční

18.30 Borovná

Za sousedky Šimkovu a Novákovu a duše v očistci

Čtvrtek 25. dubna
Čtvrtek velikonoční
adorační den farnosti Mrákotín

18.30 Radkov

Za Eriku a Jaroslava Hoškovy a zemřelé z rodiny Hoškovy a Schatzovy

10.00-18.30 Mrákotín - adorace a modlitba za bohoslovce

18.30 Mrákotín

Za zemřelého tatínka

Pátek 26. dubna
Pátek velikonoční

Sobota 27. dubna
Sobota velikonoční

19.30 Sumrakov

Neděle 28. dubna
2. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

 9.00 Radkov

Za Jaroslava Tomšů, rodiče a živou a zemřelou rodinu

10.30 Urbanov

Za rodiče Novotnovy, přízeň a živou rodinu

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči. Prosím o účast rodičů.