Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 17. června
11. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Marii Besedovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Společný úmysl:
Za ministranty našich farností
Na úmysl dárce

10.30 Matka Boží

Za Karla Pavlů, jeho rodiče a dva bratry, rodiče Čurdovy, syna a živou rodinu

Pondělí 18. června

18.30 Štěpnice

Za Blaženu Zadražilovou, sestru a za zemřelého tatínka

Úterý 19. června
Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa nebo sv. Romualda, opata

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Svobodovy, Šindelářovy a živou rodinu

Středa 20. června

18.30 Matka Boží

Za zemřelé manžele Fortelných, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 7.00 sv. Anna

Na poděkování za dar zdraví a všech milostí v rodině

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 22. června
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků nebo sv. Paulina Nolánského, biskupa

15.00 sv. Anna

pohřeb - Jaroslav Rod

17.00 sv. Jakub

Za Jana a Růženu Chalupovy a živou a zemřelou rodinu

Sobota 23. června

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Marii a Vojtěcha Hauzarovy, zemřelé z rodiny Janouškovy a živou rodinu Janouškovu a Horálkovu

Neděle 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za živé a zemřelé z rodiny Procházkovy

10.30 Matka Boží

Na společný úmysl:
Za Františka Maříka a jeho manželku, za Jiřího Palase a sestru Zdeňku Hamerníkovou
Za rodiče Posádovy, syna, zetě a živou rodinu
Za Miladu Horníkovou, manžela a celou rodinu
Za Jana Hamerníka a Miroslava Vušku

Další informace:

Moc vás prosíme o pomoc s úklidem kostela Matky Boží na Starém Městě. Koná se v úterý 19. června od 16 hodin. Kdo můžete, přijďte aspoň na chvíli, ať to nenecháváme jen na těch nejstarších.

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 24. června, v Urbanově 1. července.