Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 22. dubna
4. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za zemřelého manžela a dvoje rodiče

 9.00 sv. Jakub

Za Annu a Václava Valovy a živou a zemřelou rodinu

10.30 Matka Boží

Za rodinu Novákovu a Dvořáčkovu

Pondělí 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

18.30 Štěpnice

Za kněžská a řeholní povolání

Úterý 24. dubna
Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Švecovy, děti a živou rodinu

Středa 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty

18.30 Matka Boží

Za rodiče Terblovy, za manželku a živou a zemřelou rodinu Terblovu, Coufalovu a Zajícovu

Čtvrtek 26. dubna

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Lacinovy, sourozence a duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 27. dubna

17.00 sv. Vojtěch

Za Marii a Vojtěcha Hauzarovy, zemřelé z rodiny Janouškovy a živou rodinu Hauzarovu a Horálkovu

Sobota 28. dubna
Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka nebo sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

 9.00-15.00 sv. Anna - adorace

16.00 sv. Vojtěch - zpověď

18.00 sv. Vojtěch

Za Růženu a Vojtěcha Martinů a rodinu Adamovu

Neděle 29. dubna
5. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Vojtěch

Za živé a zemřelé z rodiny Smolínovy, Lojdovy a Vokřínkovy

10.30 sv. Vojtěch

Na společný úmysl:
Za zemřelé rodiče Kadlecovy a syna Ladislava
Za manžele Čechovy, Josefa Hezinu, Jaroslavu Hezinovou a žijící rodinu
Za rodiče Švecovy, děti a celou přízeň
Na úmysl dárce

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek 27.4. od 16 hodin na faře v Telči. Prosíme také o účast rodičů.

Společenství mládeže se schází v pátek 27. dubna. Sejdeme se ve 20 hodin, tentokrát mimořádně u Sv. Vojtěcha.

V rámci adoračního dne farnosti Telč vás zveme ke společné adoraci. Koná se v sobotu 28. dubna od 9 do 15 hodin v kostele sv. Anny. V 15 hodin zakončíme adoraci společnou modlitbou a svátostným požehnáním. Zapisujte se, prosíme, do tabulky vzadu na stolku.

Při postní sbírce do pokladniček na pomoc potřebným se pro charitu vybralo:
Telč 2 600 Kč.
Mrákotín 320 Kč.
Radkov 2 878 Kč.
Urbanov 2 728 Kč.

Farní pouť se připravuje na 8.května, odjezd z Telče v 7 hodin, při naplnění autobusu se bude vybírat 220Kč, navštívíme Slavkovice, Zelenou horu, Žďár a Obyčtov. Máme 6 volných míst. Telefon na přihlášení je 736739026 Trojanová.