Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 23. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za rodinu Bolečkovu, Komínovu a jejich děti

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za rodiče Posádovy, syna, zetě a celou rodinu
Za Miladu Horníkovu, manžela, syna a živou rodinu
Za Kristýnu a Ferdinanda Nedvědických a dvoje rodiče
Za p. Aloise Perničku

Pondělí 24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 8.00 Matka Boží

Za rodiče Jančovy, Kukucovy a manžela

15.00 sv. Anna

pohřeb - Bohumil Fojt

18.30 sv. Jakub

Na úmysl dárce

Úterý 25. června

 7.00 sv. Anna

Za zemřelého manžela a živou rodinu

Středa 26. června

18.30 Matka Boží

Za Marii Pospíchalovu, manžela a syna Václava

Čtvrtek 27. června

 7.00 sv. Anna

Za zemřelou rodinu Čermákovu, sestru Hanu a živou rodinu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 28. června
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 8.00 Matka Boží

Na úmysl dárce

17.00 sv. Jakub

Za rodinu Šteflovu

Sobota 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Ladislava Prokopa, rodiče, bratra a živou a zemřelou rodinu
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu
Za zemřelou Marii Čeloudovu

Neděle 30. června
13. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za Květu Kovářovu a rodinu Kovářovu a Máckovu

 9.00 sv. Jakub

Za zemřelé rodiče Procházkovy a celou přízeň

10.30 Matka Boží

Za rodiče Šindelářovy a Křížovy

Další informace: