Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 21. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za rodiče Danielovy, Bulantovy a zemřelou přízeň

 9.00 sv. Jakub

Za Annu a Václava Valovy a živou a zemřelou rodinu

10.30 Matka Boží

Za Františka Čurdu, jeho rodiče, rodiče Markovy, syna Jiřího, živou a zemřelou rodinu Markovu, Čurdovu a Náměstkovu

14.30 Matka Boží - růženec

Pondělí 22. října

15.00 Matka Boží

pohřeb - Božena Vokřínková

18:30 Štěpnice

Za Miloše Duška

Úterý 23. října

7:00 sv. Anna

Za Václava Lůbala

Středa 24. října

18:30 Matka Boží

Za Františku Jelínkovou, manžela, zetě a živou rodinu

Čtvrtek 25. října

7:00 sv. Anna

Za zemřelé rodiče Mašátovi a ochranu celé rodiny

17:30-18:30 sv. Anna - adorace

Pátek 26. října

17:00 sv. Jakub

Za živé a zemřelé z rodiny Plunderovy, Ambrožovy a duše v očistci

Sobota 27. října

16:00 Matka Boží - zpověď

18:00 Matka Boží

Za dvoje rodiče, živé a zemřelé z rodiny

Neděle 28. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

7:30 sv. Jakub

Za Annu Štěpničkovou a manžela
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

9:00 sv. Jakub

Za farníky

10:30 Matka Boží

Za Jana Michálka a živou a zemřelou rodinu

14:30 Štěpnice - růženec

Další informace:

V neděli 21. 10 2018 se naše farnost připojí ke Světovému dni modliteb za misie. Pokud se chcete aktivně zapojit, můžete:
Pamatovat na tento úmysl v modlitbě
Přispět finanční částkou do sbírky při mši svaté
Upéct koláčky a přinést je v sobotu 20. 10. v 19.00 hodin na faru
Navštívit 21. 10. farní kavárnu a koupit si misijní koláčky
Stejné informace najdete i na plakátku a internetových stránkách farnosti. Výtěžek ze sbírky, farní kavárny a prodeje koláčků bude věnován Papežskému misijnímu dílu.