Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 12. srpna
19. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Karla Mácu, Miloslava Veselého a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za zemřelého P. Zdeňka Liščáka

10.30 Matka Boží

Za Jana Michálka a živou a zemřelou rodinu

Pondělí 13. srpna
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

18.30 Štěpnice

Na úmysl dárce

Úterý 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 7.00 sv. Anna

Za Boží ochranu, požehnání vedení, uzdravení Vlastimila Lubala a požehnání jeho rodině

Středa 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 8.00 Matka Boží

Za zemřelé rodiče Vokřínkovy, syna, dvě dcery, celou přízeň, duše v očistci a na dobrý úmysl

18.30 Matka Boží

Za spolužačky Dagmar Jónovu a Annu Muktovou a Tetu Vlastu Mutlovu

Čtvrtek 16. srpna
Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského

 7.00 sv. Anna

Za Marii Mastnou, manžela a duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 17. srpna

17.00 sv. Anna

Za rodiče Stohrovy,syna Josefa, dceru Ignácii a živou rodinu

Sobota 18. srpna

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Václava Ondráčka a Jaroslava Nedorosta

Neděle 19. srpna
20. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 Matka Boží

Za zemřelé z rodiny Honsovy a Bartoskovy

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za manžele Antonína a Antonii Komínovy a za živou a zemřelou rodinu Komínovu, Stehlíkovu a Tesařovu
Za rodiče Mašátovi a za syna Vlastimila

18.00 Matka Boží – poutní bohoslužba

Další informace:

Veliké a srdečné díky všem, kdo přišli pomoci s úklidem kostela Matky Boží na Starém Městě. Je úžasné, kolik vás přišlo!