Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 10. února
5. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Za Františku Chalupovu a celou živou a zemřelou rodinu

 9.00 Jména Ježíš

Za rodiče Křížkovy a živé a zemřelé z rodiny

10.30 Matka Boží

Za rodiče Perničkovy, syna Eduarda, rodinu Petrovu a všechny živé a zemřelé z obou rodin

Pondělí 11. února
Nezávazná památka Panny Marie Lurdské

18.00 Štěpnice

Za Oldřicha Veselého, jeho rodiče a sourozence

Úterý 12. února

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé z rodiny Petrů a Vítů

Středa 13. února

18.00 Matka Boží

Za živé a zemřelé z rodiny Kukucovy a Jančovy

Čtvrtek 14. února

 7.00 sv. Anna

Na poděkování s prosbou za kněžská a řeholní povolání

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 15. února

17.00 Jména Ježíš

Za Věru Pelantovou a manžela

Sobota 16. února

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za rodiče Ganzvohlovy, děti, sourozence a celou zemřelou přízeň

Neděle 17. února
6. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Mše svatá na společný úmysl:
Na poděkování za dar nového života a za požehnání pro celou rodinu
Za Marii a Josefa Antoňů, jejich syna a celou přízeň

 9.00 Jména Ježíš

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Josefa Truhláře, dvoje rodiče a celou rodinu

Další informace:

„Farní karneval“ se bude konat v sobotu 16. 2. od 14.00 v Telči v orlovně

V neděli 17. 2. se bude konat sbírka „haléř sv. Petra“.

Beseda s p. Karlem Adamcem „Návštěva Samoi“ bude v neděli 24. 2. v  17.00 hodin v orlovně.

Na divadelní přednášku „Senior bez nehod“ projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě zve Orel. Středa 20. 2. 2019 v 15.00 v orlovně.

Farní pouť
Na farní pouť na Turzovku, která se bude konat 4. 5. 2019 je možno se přihlásit dnes po mši svaté - ranní a deváté  - ve farní knihovně, případně na telefonu
(p. Trojanová - 736 739 026). Odejzd z Telče bude ve 4.15  příjezd ve večerních hodinách
Program - na poutním místě Turzovka v 10 hodin večeřadlo a po skončení průvod z kaple do kostela na mši svatou, po mši svaté  prohlídka poutního místa asi do 15 hodin.
Předpokládaná  cena 550Kč, peníze se budou vybírat v březnu, bude opět  v ohláškách. Kdo by měl zájem o pojištění, nahlásí při placení poutě.