Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 18. února
1. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.30 Jména Ježíš

Na společný úmysl:
Za rodiče Kameníkovy a Hartmanovy
Za živou a zemřelou rodinu Novákovu a Markovu
Za živé a zemřelé z rodiny Štanclovy a Javůrkovy

 9.00 Jména Ježíš

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Josefa Truhláře, dvoje rodiče a živou rodinu

14.30 Matka Boží – křížová cesta

Pondělí 19. února

18.00 Štěpnice

Za Marii Roháčkovou, její rodinu a duše v očistci

Úterý 20. února

 7.00 sv. Anna

Za zemřelé rodiče a živou rodinu

Středa 21. února

 8.45 Domov pro seniory

18.00 Matka Boží

Za zemřelé rodiče Koutných, zetě, rodiče Cejnkovy a živou rodinu

Čtvrtek 22. února
Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

 7.00 sv. Anna

Za Josefa Sejrka, jeho rodiče a duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 23. února
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

17.00 Jména Ježíš

Za mír ve světě, zvláště v Demokratické republice Kongo a Jižním Súdánu

Sobota 24. února

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za Marii a Jana Kolářovy a celou přízeň

Neděle 25. února
2. neděle postní (cyklus čtení B)

 7.30 Jména Ježíš

Za Marii Zelenou, rodiče, manžela, sourozence a živou rodinu

 9.00 Jména Ježíš

Na společný úmysl:
Za oběti komunistické totality
Za živé a zemřelé z rodiny Svobodovy a Burianovy a za zemřelé Boženku a Rostislava Slabých
Za Marii a Antonína Mikešovy, rodiče, sourozence a živou rodinu

10.30 Matka Boží

Za zemřelé rodiče Heráleckých, Blahutkovy, syna Mikuláše a zemřelou rodinu Kristovu a Blahutkovu

14.30 Štěpnice – křížová cesta

Další informace:

Jednota Orel Telč zve na několik cestopisných besed v orlovně v Telči. První z nich – o Spojených arabských emirátech – se koná v neděli 18. února od 17 hodin. V pátek 23. února v 18.00 následuje beseda s tématem Cyklopouť. Na neděli 25. února od 17 hodin pak je připraveno setkání jménem Naše cesta do Santiaga.

Společenství mládeže se sejde na faře v Telči v pátek 23. února ve 20 hodin.

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a postu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Charita opět nabízí možnost přispět potřebným prostřednictvím postní pokladničky. Papírové pokladničky jsou k dispozici vzadu v kostele na stolečku.

Farnost Urbanov zve na postní duchovní obnovu. Koná se v sobotu 24. února, začíná mší svatou v urbanovském farním kostele v 8.00.

Sbírka „haléř sv. Petra“ se koná v neděli 25. února.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči.