Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 21. dubna
Hod Boží Velikonoční

 7.30 sv. Jakub

Za rodiče Bínovy a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za Václava a Annu Valovy a živou a zemřelou rodinu
Za Františka Krejčího, sestru, bratra a živou a zemřelou rodinu

10.30 Matka Boží

Za Františka Čurdu, jeho rodiče, rodiče Markovy, syna Jiřího, rodinu Náměstkovu a živé a zemřelé z rodiny

14.30 Matka Boží - společná adorace a modlitba za bohoslovce

Pondělí 22. dubna
Pondělí velikonoční

 7.30 sv. Jakub

Za Václava Maincla

 9.00 sv. Jakub

Za zemřelou rodinu Blahutkovu, Kristovu, Heráleckou a Svatoňovu

10.30 Matka Boží


Úterý 23. dubna
Úterý velikonoční

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Švecovy, děti a živou rodinu

Středa 24. dubna
Středa velikonoční

18.30 Matka Boží

Za Františku a Karla Lupačovy a celou rodinu

Čtvrtek 25. dubna
Čtvrtek velikonoční

 7.00 sv. Anna

Za Marii Šenkovu, syna Ludvíka a za duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 26. dubna
Pátek velikonoční

17.00 sv. Vojtěch

Za Vlastimila Lubala

Sobota 27. dubna
Sobota velikonoční

16.00 sv. Vojtěch - zpověď

18.00 sv. Vojtěch

Za Marii a Vojtěcha Hauzarovy, Viktorii Janouškovu a za živou rodinu Hauzarovu a Horálkovu

Neděle 28. dubna
2. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Vojtěch

Za živou a zemřelou rodinu Lojdovu, Smolínovu a Vokřínkovu

10.30 sv. Vojtěch

Mše svatá na společný úmysl:
Za Růženu a Vojtěcha Martinů a rodinu Adamovu
Za Josefa Hezinu, manželé Čechovy, Jaroslavu Hezinovu a žijící rodinu

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči. Prosím o účast rodičů.