Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 20. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za rodiče Hartmanovy, vnuka Petra a duše v očistci

 9.00 sv. Jakub

Za rodiče Jiříkovy, bratra a živé a zemřelé z rodiny

10.30 Matka Boží

Za Anežku a Františka Hladkých a syna Vladimíra

14.30 Matka Boží - modlitba růžence

Pondělí 21. října

18.30 Štěpnice

Za Miloše Hamerníka, syna, snachu a duše v očistci

Úterý 22. října

 7.00 sv. Anna

Za kamarádku Pavlínu, manžele Bínovy a duše v očistci

Středa 23. října

18.30 Matka Boží

Za Františku Jelínkovu, manžela, zetě a živou rodinu

Čtvrtek 24. října

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Lacinovy, Sejrkovy, Josefa Sejrka a za duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 25. října

17.00 sv. Jakub

Za Elišku a Viktora Langrovy, sourozence a duše v očistci

Sobota 26. října

15.00 Matka Boží - zpověď

17.00 Matka Boží

Za dvoje rodiče, živé a zemřelé z rodiny

Neděle 27. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za Ladislava Přibyla, manželku a dva syny
Za Jana Chalupu a dvoje rodiče
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Jiřinu Sovovu a duše v očistci

Další informace:

Od soboty 26 října změna času bohoslužeb.