Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 1. prosince
1. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za Miroslava Bartoše a manželku Ludmilu

 9.00 Jména Ježíš

Mše svatá na společný úmysl:
Za Jana Bočka, sestru, rodiče a živou rodinu
Za P. Aloise Perničku, P. Pavla Horkého a jejich rodiče

10.30 Matka Boží

Za Rudolfa a Marii Kameníkovy, živé a zemřelé z rodiny a P. Aloise Perničku

Pondělí 2. prosince

18.00 Štěpnice

Za Jakuba a Annu Zadražilovy

Úterý 3. prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 7.00 sv. Anna

Za Antonína Kožešníka, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Středa 4. prosince

18.00 Matka Boží

Za Marii Kamarádovu a celou rodinu

Čtvrtek 5. prosince

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Fojtovy a syna

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 6. prosince
Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa

17.00 Jména Ježíš

Za Karolínu Lašanovu, manžela, syna a živou rodinu

Sobota 7. prosince
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za zemřelou Ivetu Pospíchalovu a za živé z rodiny

Neděle 8. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za farníky

 9.00 Jména Ježíš

Za Annu Štěpničkovu, manžela a sestry Boženu, Františku a Marii

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Helenu a Josefa Fišerovy, živou rodinu a duše v očistci
Za živé a zemřelé z rodiny Roubínkovy
Za Miroslava Přibyla, rodiče a bratra
Za živé a zemřelé z rodiny Krmíčkovy

Další informace:

Adventní duchovní obnova v Urbanově se koná v sobotu 7. prosince od 8 hodin. Obnovu vede P. Jindřich Bartoš děkan ve Znojmě.

Dětské tvořivé odpoledne se uskuteční v sobotu 7. prosince od 15 hodin v Telči v Orlovně. Zve Orel jednota Telč. Více informací o programu najdete na plakátku.