Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 9. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za zemřelé Jarmilu a Františka Neužilovy a živou rodinu

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Karla Volšice
Za Martu Šalandovu, bratra Vlastimila, rodiče Šalandovy a tetu Losovu
Za Miroslava Přibyla, rodiče a bratra
Za zemřelého p. Aloise Perničku

Pondělí 10. prosince

11.00 Matka Boží

pohřeb - Marie Vejmělková

18.00 Štěpnice

Za Elišku a Viktora Langrovy, sourozence a duše v očistci

Úterý 11. prosince

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa 12. prosince

18.00 Matka Boží

Za Kristýnu a Ferdinanda Nedvědických, dvoje rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 13. prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 7.00 sv. Anna

Za Jana Frise a rodinu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

17.00 Jména Ježíš

Za Antonína Mácu, rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobota 15. prosince

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za rodiče Žofii a Jaroslava Hustákovy a celou přízeň

Neděle 16. prosince
3. neděle adventní (cyklus čtení C)

 7.30 Jména Ježíš

Za rodinu Holcovu, Křížovu a Tichých

 9.00 sv. Jakub

Za Anežku a Františka Uhlířovy

10.30 Matka Boží

Za Marii a Františka Vondručkovy a celou rodinu

Další informace:

Farnost Urbanov zve na adventní duchovní obnovu Advent jako návrat k Otci, v sobotu 15. prosince od 8 hodin v kostele a na faře v Urbanově.

Farnost Urbanov pořádá Tříkrálový ples 4. 1. 2019 v Sedlejově. Od pondělí 3. prosince je možné si zakoupit vstupenky v předprodeji. Podrobnosti a kontakt najdete na plakátu.

Brigáda na stěhování betléma do kostela Jména Ježíš bude tento pátek 14. prosince v 18 hodin.

Třetí neděli adventní 16.12. po 10 hodině bude přivezeno na Farní kavárnu v Telči Betlémské světlo. Zájemci si jej mohou vyzvednout na faře. Prosíme, aby si donesli vlastní svíčku. Zároveň bude zajištěno drobné občerstvení a svařák. Na místě bude kasička, kde můžete přispět na SKUTEČNÝ DÁREK.

Mimořádná příležitost, staňte se hlavním organizátorem pro Noc kostelů 2019 v Telči.
Co požadujeme? Trochu organizačních schopností a hlavně ochotu udělat něco pro druhé.
Co nabízíme? Možnost získání nových zkušeností, podporu celého realizačního týmu. Předání cenných zkušeností přímo od Martina Kohoutka a hlavně nevadnoucí zásluhy o šíření Božího království. A možná třeba i kousek té rychle vadnoucí ale sladce chutnající pozemské slávy.
Neváhejte se proto přihlásit co nejdříve u někoho z kněží naší farnosti nebo přímo u Martina Kohoutka.