Volby do farní rady v Telči 5. 6. 2011 - pokyny pro vyplnění volebního lístku

  • Volit může každý farník nad 15 roků věku.
  • Do Farní rady v Telči je možno volit 4 - 6 členů. (další 1/3je jmenována a 1/3 je z titulu funkce).
  • Na druhé straně lístku jsou uvedena jména těch, kteří byli navrženi do FR, a kteří s volbou souhlasí. Pokud chcete doplnit jiná jména, máte 2 možnosti, které napište na prázdné řádky. Pokud chcete napsat jména, jež se ve městě vyskytují vícekrát, upřesněte, o koho se jedná (udání věku, popř. bydliště či zaměstnání).
  • Volbu provádíme zakroužkováním čísla před jménem kandidáta (jména jsou řazena podle abecedy), popř. dopsáním maximálně dvou jmen na volné řádky. Celkový počet Vámi volených kandidátů nesmí přesáhnout 6.
  • Pokud chcete, vyplňte také kolonku s věkem a pohlavím, která se nachází níže na této stránce.
  • Každý farník obdrží a může vyplnit pouze jeden lístek.
  • Hlasuje se anonymně.
  • Vyplněné lístky odevzdejte v sobotu 4. 6. večer a v neděli 5. 6. (možnost bude během celého dne) do krabičky na stolečku nebo v bočních vchodech kostela.
                Věk: ………… roků.    Pohlaví:        muž           žena


Kandidáti do Farní rady:

      Příjmení                     jméno
1.   Boček                         Pavel
2.   Frydrýšková              Sylvie Mgr.
3.   Herálecký                  Jan Ing.
4.   Janek                          Daniel
5.   Janková                      Ludmila
6.   Jirásek                       Tomáš Ing.
7.   Kadlec                       Jakub
8.   Kadlec                       Jaroslav
9.   Kohoutek                   Martin
10. Kolmanová                Martina
11. Pavlíček                     Jan
12. Pavlíčková                 Tereza
13. Štancl                         Vít Ing.
14. Švarcová                    Ludmila Mgr.
15. Tichá                          Anežka
16. Tripal                         Bohumil Ing.
17. Trojanová                  Marie
Vlastní návrhy:
18. ……………………   ………………………
19. ……………………   ………………………
Štítky: