Větrání kostela a varhan

29.09.2013 14:30

 Přijměte srdečné pozvání

v neděli 29. září 2013 od 14,30 hodin

v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích

Tentokrát se nebudeme věnovat historii našeho kostela,

nýbrž tématu, které s ním sice nemá nic společného, ale je zajímavé a poučné:

připomeneme si osobnost židovské dívky

ETTY HILLESUM

Letos 7. září uplynulo 70 let od její deportace od Osvětimi,

kde podle zprávy Červeného kříže hned 30. listopadu 1943 zemřela.

Je pozoruhodné, jak v těžkých poměrech protižidovské nenávisti a ústrků

tato mladá žena dozrála k podivuhodné moudrosti, ba i k víře v Boha,

a s jakou vnitřní silou přijala svůj úděl a pomáhala hlavně druhým.

A povídání a čtení doplníme jako obvykle krásnou hudbou.

Srdečně Vás zve P. Gorazd s přáteli