Misijní neděle v Telči

21.10.2023
22.10.2023

V neděli 22. 10. 2023 se naše farnost připojí ke Světovému dni modliteb za misie. Pokud se chcete aktivně zapojit, můžete:

  • se zúčastnit 21. 10. 2023 v 19.00 hodin společné modlitby růžence v kostele Matky Boží v Telči ? změna oproti Farnímu věstníku
  • v sobotu před modlitbou růžence si můžete zakoupit misijní růženec
  • přispět finanční částkou do sbírky při mši svaté v sobotu 21. 10. a v neděli 22. 10.
  • upéct koláčky a přinést je v sobotu 21. 10. v 16.00 hodin na faru
  • po sobotní večerní mši svaté si koláčky koupit nebo v neděli 22. 10. navštívit farní kavárnu a misijní koláčky si koupit tam
  • zveme děti k přinášení darů v obětním průvodu při mši svaté 22. 10., kvůli organizaci se, prosíme, přihlaste do pátku 13. 10. u Lídy Švarcové, tel. 739 214 719

Výtěžek ze sbírky, farní kavárny a prodeje koláčků a růženců
bude věnován Papežskému misijnímu dílu.