Dotazník farnosti 2023

Před nedávnem proběhla v naší farnosti akce ?Dotazník farnosti? s cílem zjistit od farníků čeho si ve farnosti nejvíce váží, ale také podněty pro zlepšení. Tento nápad se zrodil v loňském roce při diskuzi ve skupině v rámci procesu Synody, iniciované papežem Františkem.

Další motivací pro realizaci dotazníku bylo pokusit se zapojit více farníků do aktivit farnosti, které jsou v naší farnosti poměrně pestré, ale jejich realizaci zajištuje poměrně úzký okruh lidí. Každý z nás dostal nějaké hřivny a je jen na nás jak s nimi nakládáme.

Celkem bylo rozdáno ca 250 dotazníků a ve schránkách na vyplněné dotazníky se jich nashromáždilo 28 (ca 11%), z toho bylo kompletně vyplněno pouze 11 (ca 4%). Paradoxem také je, že dotazník vyplnili především Ti farníci, kteří jsou již zapojeni téměř do všeho, co se ve farnosti děje.

Protože několik respondentů v dotazníku uvedlo zájem se nově zapojit do aktivit farnosti, ale neuvedli žádné kontaktní údaje, rozhodli jsme se pro ně uspořádat farní kavárnu 3. 9. 2023 po mši sv. v 9:00h. Srdečně jsou zváni i všichni ostatní, kteří dotazník nevyplnili, ale rádi by se do života farnosti zapojili i jinak než účastí na nedělní bohoslužbě.

Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a záleží jim na tom, aby naše farnost byla opravdu živým a aktivním společenstvím.

J.A.

                                            Pro zvětšení kliknout na obrázek.

Štítky: