Biřmování v Telči

23.10.2011 09:00

Svátost Biřmování bude otec biskup udělovat při nedělní mši svaté 23. 10. v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba.
(Mše sv. v 10.30  v Telči tento den nebude.)