Aktualizovaný rozvrh výuky náboženství

 

Najdete zde

Přihlášky si můžete vyzvednout v neděli v kostele po mši svaté.