Adventní duchovní obnova farnosti

15.12.2018 08:00

Advent jako návrat k Otci

v sobotu 15.12.2018 dopoledne
v kostele a na faře v Urbanově

duchovní obnovu povede

otec Hyacint Pavel Kuchta O.Praem.
od kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Program:
            800     mše svatá v kostele

            900     první krátké zamyšlení na faře
          1000     druhé krátké zamyšlení na faře

          1030     příležitost ke svátosti smíření

          1130     závěr v kostele

 
Mezi promluvami možnost ztišení v kostele či občerstvení v kuchyni fary