(Před)adventní duchovní obnova

(Před)adventní
duchovní obnova farnosti


v sobotu 2. 12. 2017 dopoledne
v kostele a na faře
v Urbanově

duchovní obnovu povede
karmelitán P. Gorazd Cetkovský
z Kostelního Vydří


Program:


    7:15    tichá adorace v kostele
    8:00    mše svatá v kostele
    9:00    první promluva na faře
    10:00    druhá promluva na faře
    11:15    společná modlitba v kosteleBěhem adorace a mezi promluvami
možnost duchovního rozhovoru,
svátosti smíření, ztišení v kostele
či občerstvení v kuchyni fary