Různé

Po stopách našich misionářů
v Indii

Requiem W.A.Mozarta

Beseda s panem kaplanem
o městech v okolí Říma

" Ze žehnání aktovek"

Beseda s P. Františkem Líznou

Den matek v Telči

foto: M.+P.B.