ZVONĚNÍ U SV.JAKUBA - VÝZVA A PODĚKOVÁNÍ

Hledáme jednoho i více mužů (popř. i odvážných žen) pro doplnění řad zvoníků u sv. Jakuba. Výpadek v našich řadách zvoníků je způsoben odchodem našeho milého kolegy Víti Chalupského do jiné farnosti. Touto cestou bych mu chtěl za naší farnost poděkovat za jeho službu a popřát jemu i jeho rodině hodně Božího požehnání a vlídné přijetí v nové farnosti.

DJ

P.S. Zájemci nechť se hlásí u mě (spojení je uvedeno na rozpisu zvonění), popř. na faře. 

Štítky: