Vítání o. Luboše, našeho nového kaplana

foto: TJ

...a ještě to neformální

...a bylo i co jíst...

...a bylo i co pít

...a nový pan kaplan se ihned ujal své služby...

...i děti se dobře bavily...

...i se našel čas na seznamování s farníky...

...a neodradil nás ani déšť, na který jinak tolik čekáme...

...protože Pán Bůh nad námi bdí a žehná nám...

foto: různí autoři (foťák prostě putoval z ruky do ruky)