Srdíčko pro Afriku

Na benefičním koncertu Srdíčko pro Afriku bylo vybráno krásných 9055 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

Foto: VŠ (1xDJ)