Sledování kněžského svěcení a informace o primiční mši svaté v Telči

Odkaz na sledování kněžského svěcení zde

Bližší informace o primici ke stažení zde

Záznam z primiční mše svaté v Telči bude vysílat televize Noe pravděpodobně
12. července v 9:30. Až se záznam objeví jak v archívu televize Noe, popřípadě na uoutube, odkaz najdete zde v článku a v menu - fotogalerie / Fotky 2020.

Celkový přehled a informace primic diecézních kněží v ČR zde