Sledování kněžského svěcení a informace o primiční mši svaté v Telči

Odkaz na sledování kněžského svěcení zde.

Bližší informace o primici ke stažení zde.

Záznam z primiční mše svaté v Telči bude vysílat televize Noe 12. července v 9:30.
Až se záznam objeví jak v archívu televize Noe, popřípadě na uoutube, odkaz najdete zde v článku a v menu - fotogalerie / Fotky 2020.

Odkaz na primiční mši P. J. Pattyho Pavlíčka z Telče na TV Noe zde.

Informace o všech primičních mší diecézních kněží v ČR a kněžské svěcení z Brna zde.