Slavení mše svaté zatím v omezeném režimu

Od pondělí 27. dubna budeme opět slavit mše svaté s účastí lidu i když zatím v omezeném počtu. Vzhledem k nařízeným minimálním rozestupům budou mimořádně pondělní mše svaté slaveny u sv. Anny.

Důležitá pravidla pro účast na mši svaté:
Dodržujte prosím minimální vzdálenost 2 metry od ostatních účastníků bohoslužby s výjimkou členů domácnosti.
Používejte ochrannou roušku a dezinfekci která je k dispozici u vstupu do kostela.
Počet účastníků bohoslužby je v současné době omezen na 15 lidí.
Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu je účast na nedělní mši svaté možná pouze po předchozí registraci do seznamu účastníků. Toto pravidlo se týká také sobotní mše s nedělní platností v Telči.

Registrace účastníků nedělních bohoslužeb
Pokud se chcete účastnit nedělní mše svaté je třeba se předem zapsat do seznamu účastníků bohoslužeb následující neděle.
Telč
Seznam je k dispozici v době určené k individuální modlitbě, především pro ty kdo se v tuto neděli nemohli účastnit slavení mše svaté. V neděli 26. 4. od 9:00 do 10:00 v kostele Jména Ježíš a za týden v kostele Matky Boží v neděli od 14:30 do 15:00. Zde můžete rovněž požádat přítomného kněze o individuální přijetí eucharistie.
Mrákotín, Radkov, Urbanov
Seznam je k dispozici v kostele před začátkem nedělní mše svaté. V této době zde můžete rovněž požádat přítomného kněze o individuální přijetí eucharistie.

Slavení mše svaté ve všedních dnech
K účasti na mši svaté ve všedních dnech nebudou zatím vytvářeny seznamy. V případě že by počet věřících kteří se dostaví před zahájením mše svaté překročil povolený limit, mohou poslední příchozí požádat před odchodem o individuální přijetí eucharistie ještě před začátkem mše svaté.

Poděkování
Děkuji vám všem že svým odpovědným přístupem přispíváte k úspěšnému zvládnutí náročného období kterým celá naše společnost prochází.

o. Josef Maincl