Slavatovské výročí 13.-14.července

13.07.2012 18:30

Letošní letopočet přináší hned několik kulatých výročí událostí z dějin českého šlechtického rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka. Ti byli v letech 1602 až 1762 majiteli telčského panství. Výročí 360. let od smrti Viléma Slavaty (19.1.1652) bylo připomenuto i v Telčských Listech.  22. července uplyne 300 roků od smrti Karla Felixe, posledního potomka rodu. Toho nám mezi Telčí a Vanovem připomíná kaple sv. Karla příběhem z jeho mládí, který se vypráví  po generace. Program, zaměřený na osobnost tohoto šlechtice, řeholníka a  významného muže tehdejší Evropy, proběhne v červenci zčásti i v Telči. Farním stránkám to potvrdil převor Konventu karmelitánů v Praze - Liboci P. Gorazd P. Cetkovský: "V pátek 13. července bude v 18,30 mši sv. v kostele Jména Ježíš celebrovat P. Pavel Pola, z  řádu bosých karmelitánů, jehož byl  P. Karel Felix členem, a po ní proběhne ve farním sále přednáška o životě Karla Slavaty, kterou přednese známý historik P. Jindřich Z. Charouz. Následujícho dne, v sobotu 14. července v 16 hodin zveme všechny zájemce  k pěší pouti z Lipek ke kapli sv. Karla mezi Telčí a Vanovem. Zakončíme ji tam v 18 hodin mší sv."

pátek 13. července

18,30 mše sv. v kostele Jména Ježíš (celebruje P. Pavel Pola, OCD), po ní přednáška o životě Karla F .Slavaty

(P. Jindřich Z. Charouz OPraem)

sobota 14. července

16 hod. - pěší putování z Lipek ke kapli sv. Karla

18 hod. - mše sv. v kapli sv. Karla

Další část programu se odehraje v sobotu 14.7. dopoledne v Jindřichově Hradci. V neděli 22. července bude pak o hlavní pouti v Kostelním Vydří  za P. Karla Felixe obětována mše sv. v 8 hodin. Sehrál totiž důležitou roli při vzniku tohoto poutního místa Panny Marie Karmelské.

P.Pavel Pola OCD, je pravnukem oblíbeného telčského zubního lékaře Leopolda Svobody a vnukem docenta MUDr. Otto Svobody, významné osobnosti Telče posledních dvaceti let.

Více TL 5/2010

Celý program připomínky tohoto výročí najdete na http://www.karmel.cz/index.php  /z/

 

Z historie:

Karel Slavata v Telči

Před 330 roky, 11. února 1682,  Karel Felix Slavata navštívil Telč. Slavnostní uvítání, které mu zde bylo připraveno, zaznamenal ve své autobiografii tehdejší hejtman telčského panství. Výmluvně dosvědčuje, jak si P. Karla Felixe vážili jeho slavatovští příbuzní a jistě i jiní jeho současníci. 

Dne 11. Februarii ráčila přijeti Jeho Milost hraběcí Excelence (Jan Jiří Jáchym Slavata) z Vídně do Telče na noc a s sebou přivésti vysoce důstojného pana patera Karla, generala celého řádu karmelitánského, pana bratra svého nejmilejšího, z řeholi bosákův, s některými ještě jinými pány patery přespolními téhož řádu.

Byli z poručení milostivého Jeho Milosti hraběcí Excelence s tou největší možnou počestností přivítáni. Na šesti krytejch vozích vyjelo se proti nim až do první vesnice Zvolenovic, před kterýmž jedna malá companie rejtarů domácích s pěknou štanderou jela.

V městě všechno měšťanstvo stálo ve zbrani, sedláci pak dvoumy řady přes celou cestu skrz předměstí a město až k zámku stáli s rozsvěcenými světly, což též ve všech oknech v domech celého města bylo spatříno.

Blíž zámku byla brána vítězná slavná s erby rozdílnými a jinším ozdobená, u brány města vítal ouřad, v městě před svými příbytky celé židovstvo se všemi svými ceremoniemi, u kostela z obouch stran mládež pěkně oblečená ...

(Z Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, kterou zpracoval a vydal Josef Hrdlička v edici Monographia historica Historického ústavu FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.)

Zde ke stažení - Program akcí

zpracoval: Oldřich Zadražil