Rozšířená možnost účasti na bohoslužbách

Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č.1262 o přijetí krizového opatření, nově upravuje maximální počet účastníků bohoslužeb podle kapacity kostela. Využito smí být maximálně 30% míst k sezení s rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Proto byl aktualizován přihlašovací formulář a můžete se dále přihlašovat až do vyčerpání kapacity dané aktuálně platným usnesením vlády.
Předem děkuji že i nadále budete zodpovědně používat připravené dezinfekce u vstupu do kostela a pečlivě dodržovat dvoumetrové rozestupy v jednotlivých lavicích. Povinnost dodržování rozestupů samozřejmě neplatí pro členy společné domácnosti.
Při dodržení podmínek stanovených usnesením vlády je možný zpěv kantora, sboru či scholy ale na společný zpěv si musíme ještě počkat.

Odkaz na plné znění usnesení vlády
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf
Toto usnesení je účinné od 3. do 12. prosince 2020.