Prohlídky kostela Jména Ježíš

Kostel Jména Ježíš je otevřen denně od 27.6. do 30.8. v čase 10.00 - 12.00 hod., 12.30 - 18.00 hod.

Vstup do kostela, komentované prohlídky i

ostatní aktivity jsou bezplatné. Za dobrovolné příspěvky vám patří upřímné Pán Bůh zaplať, díky nim mohou být kostely otevřeny.

 

Kostel Jména Ježíš

V kostele najdete popisky interiéru kostela v českém, německém a anglickém jazyce. Za účelem individuálních komentovaných prohlídek můžete oslovit přítomného průvodce. Pravidelné komentované prohlídky se konají v čase 10:30 - 11:00, 12:30 - 13:00, 14:30 - 15:00, 16:30 - 17:00. Příchozí dále zveme k několika aktivitám.

V kostele se můžete dozvědět, jak se vyrábí kadidlo a vyzkoušet, jak voní jeho různé druhy. Na památku si odneste pytlíček s pár zrnky kadidla.

Farníci z Telče se modlí za vaše prosby. Prosbu můžete napsat a zanechat ji na místě v kostele.

Nejen pro děti je připravena hra cestička do nebe, kvízy a skládačky. Pokud správně odpovíte na několik otázek, které se vztahují ke kostelu Jména Ježíš a sv. Jakuba, můžete si u přítomného průvodce vyzvednout certifikát poutníka po telčských kostelích.

V kostele není přítomna Nejsvětější svátost - pravidelné bohoslužby probíhají ve vedlejším kostele sv. Jakuba.

Budeme rádi, když nám své postřehy, vzkazy a zpětnou vazbu napíšete do návštěvní knihy.

 

                                             Organizátor akce - Farnost Telč - http://www.farnost-telc.cz/