Přivítání našeho nového kaplana P. ,,Jurise" Jeniše

foto: K. Křížek, vložil P. Boček