Pozvání na kněžské svěcení a primiční mši svatou

20.06.2020 09:00
21.06.2020 22:00

Milí přátelé, drazí farníci,

šest let v semináři se převalilo jako voda a rád bych Vás všechny pozval na kněžské svěcení a primiční mši svatou.

V sobotu 20. června přijmu z rukou diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení. Stane se tomu tak při mši svaté v 9 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Budu moc rád, pokud mě při této slavnosti doprovodíte svojí přítomností nebo modlitbou. 

 

V sobotu 20. června budeme od 19 hodin v kostele Jména Ježíš v Telči slavit bohoslužbu smíření. Jedná se o jednu z možných forem společného slavení svátosti smíření. Nejprve bude společná část, při které budeme naslouchat Božímu slovu, poté bude zpytování svědomí a nakonec bude možnost přijmout individuálně svátost smíření. Pozval jsem kromě našich kněží i několik zpovědníků z okolí, tak můžete tuto bohoslužbu využít a přijmout třeba i po delší době svátost smíření.

V neděli 21. června budu slavit svoji první mši svatou na náměstí v Telči. Začátek mše svaté bude v 15 hodin a poté bude pro všechny připraveno pohoštění v telčské Orlovně. Věřím, že se podaří i přes všechna aktuální opatření, která budou v té době platit, v Orlovně prožít krásné chvíle. Samozřejmě budeme všechny opatření respektovat a na konci primiční mše svaté řeknu, jak to s pohoštěním bude konkrétně. Mám v hlavě několik možných řešení, ale uvidíme, jak to doopravdy 21. června bude. Při pohoštění v Orlovně budu udělovat novokněžské požehnání. Primiční mši svatou bude natáčet TV Noe a přenášet na jejich YouTube kanálu, bude tedy možnost ji zhlédnout i online.

V neděli 28. června budu sloužit mše svaté v Mrákotíně, Radkově a Urbanově.

Těším se na setkání s každým z vás a nesu vás ve svých modlitbách.

Jan Patty Pavlíček