Poutě v Kostelním Vydří

Červencová poutní sezóna v Kostelním Vydří začne Malou poutí v neděli 15. července 2018. Mše svaté budou v poutním kostele Panny Marie Karmelské v 8,00 a v 10,00 hodin.


Kněžská pouť bude v pondělí 16. července 2018. První mše svatá bude v 8 hod. Při mši svaté v 10 hodin se již tradičně setkají věřící a kněží se svým biskupem. Tentokrát přijede do Kostelního Vydří pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Pokud počasí dovolí, bude tato mše svatá venku v areálu kláštera.

Hlavní – Velká – pouť bude o víkendu 21. a 22. července 2018. V sobotu bude mše svatá od 19 hodin, a po jejím skončení bude noční adorace až do 24 hod. V neděli 22. července budou mše svaté v 7,00 h., v 8,00 h., v 9,30 h. a v 11,00 h. Podle počasí budou kromě ranní mše svaté všechny další venku v areálu kláštera. Velkou pouť zakončí svátostné požehnání ve 14,30 h.