Pouť k prameni řeky Dyje

06.07.2011 10:00
06.07.2011 12:00

Cyrilometodějské putování k prameni Dyje

Dne 6. července 2011 proběhne u pramene řeky Dyje POUŤ K PRAMENŮM ("Kamkoli se řeka dostane ... vše se uzdraví." Ez 47,9)  V prvním roce přípravy na Cyrilometodějské jubileum u pramene řeky Dyje bud slavena poutní bohoslužba s následujícím programem:

  • 10.00 růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká
  • 10.30 mše s požehnáním vody a obnovou křtu

Parkování na vyhrazené louce při silnici Třešť - Panenská Rozsíčka (500 m od pramene). Stoličky na sezení vzít s sebou.
Více informací: www.farnostznojmo.cz