Pořad bohoslužeb od 17. 7. do 24. 7.

Rok 2011  29. týden od 17. 7. do 24. 7.
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17.7.
16. neděle v mezidobí 7.30 - f
sv. Jakub
Za rodinu Křížovu a Holcovu
9.00
sv. Jakub
Za Františka Michala, rodiče a za živé i zemřelé z rodiny
10.30 - f Matka Boží Za Františka Hartmana vnuka
Petra a duše v očistci
11.30 Udílení svátosti křtu-Matka Boží
PO
18.7.
Pondělí 16. týdne v mezidobí 18.30
Štěpnice
Na poděkování
ÚT
19.7.
Úterý 16. týdne v mezidobí 7.00
sv. Anna
Za zemřelého Josefa Buriana a duše v očistci
ST
20.7.
Středa 16. týdne v mezidobí nebo sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 18.30
Matka Boží
Za Vítězslava Chalupu a živou rodinu
ČT
21.7.
Čtvrtek 16. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 7.00
sv. Anna
Za Karla Daniela a živou rodinu
17.30-18.30 Adorace u sv. Anny

22.7.
Památka sv. Marie Magdalény 18.30
sv. Jakub
Za Zdeňka Zamazala, dvoje rodiče a živou rodinu
SO
23.7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, večerní mše z následující neděle 16.00 Matka Boží - svatá zpověď
18.00
Matka Boží
Za zemřelé rodiče Skokanovy a živé a zemřelé z rodiny Jabulkovy
NE
24.7.
17. neděle v mezidobí 7.30
sv. Jakub
Za rodiče Jakubcovy a živou rodinu
9.00 - f
sv. Jakub
Za farníky
Za zemřelé rodiče Marii a Františka Kadlecovy a živou rodinu
Za rodiče Pavlíčkovy a dceru Marii
10.00 Udílení svátosti křtu sv. Jakub
10.30
Matka Boží
Za zemřelé z rodiny Fejlkovy

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. července 2011:

Rozloučení s otcem Josefem

Příští neděli 24. 7. 2011 se naše farnost rozloučí s otcem Josefem. Do nového působiště v Lanžhotě mu vyprošujeme mnoho Božího požehnání.

Nového duchovního správce farnosti Josefa Maincla přivítáme v neděli 31. 7. 2011. Uvedení do úřadu faráře bude následovat ve stanovené lhůtě.

Manželské ohlášky

Dne 6. 8. 2011 v 10 hod. hodlají uzavřít v kostele sv. Jana Nepomuckého u Krahulčí manželství Milan Vaněk, bytem Šebkovice a Sabina Kneslová, bytem Telč. Jsou-li někomu známy překážky bránící uzavření církevního manželství, ať je neprodleně oznámí na farním úřadě. Děkujeme.

Přijímací řízení na Teologickou fakultu v Českých Budějovicích

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke studiu v denní i dálkové formě. Tato možnost se nabízí nejen mladým lidem, ale i lidem zralejším, kteří si kupř. potřebují doplnit kvalifikaci pro svůj profesní život nebo si studiem teologických oborů chtějí prohloubit svůj duchovní život.

Konkrétní obor si uchazeč o studium vybírá podle svého stávajícího nebo budoucího profesního zaměření, popř. po­dle svého zájmu. Na druhé kolo přijímacího řízení je možné podat si přihlášku na tyto obory:

? bakalářské (doba studia 3 roky)

? Pastorační asistence ? Náboženská výchova a etika? Humanistika

? navazující magisterské (2 roky)

? Učitelství náboženství a etiky? Teologie služby ? Filosofie

? magisterské (doba studia 5 let)

? Teologie

Přihláška musí být podána nejpozději do 19.8.2011, přijímací zkoušky se budou konat 7.9.2011. Podrobnosti jsou uvedeny na přiloženém letáčku, na internetových stránkách fakulty http://www.tf.jcu.cz, lze zavolat i na studijní oddělení, tel. 389 033 504.

ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

Štítky: