Pořad bohoslužeb od 10. 7. do 17. 7.

Rok 2011  28. týden od 10. 7. do 17. 7. (mše svaté v týdnu slouží otec Josef)
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10.7.
15. neděle v mezidobí 7.30
Jména Ježíš
Za Jaroslava Přikryla a jeho rodiče
9.00 - f
Jména Ježíš
Za rodinu Bolečkovu, Komínovu a jejich děti
Za rodiče Andělovy a celou přízeň
10.30 Matka Boží Za rodinu Staňkovu a Čechovu
Za Jana a Zdeňku Svobodovy a zemřelého Josefa Svobodu
PO
11.7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.30
Štěpnice
 
ÚT
12.7.
Úterý 15. týdne v mezidobí 7.00
sv. Anna
Za Marii Klímovou, Marii Besedovou a Bohumila Čermáka
ST
13.7.
Středa 15. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha 18.30
Matka Boží
Za rodiče Jelínkovy a živou rodinu
ČT
14.7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze 7.00
sv. Anna
Na úmysl dárce
17.30-18.30 Adorace u sv. Anny

15.7.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.30
sv. Jakub
za Annu a Jakuba Zadražilovi
SO
16.7.
Sobota 15. týdne v mezidobí nebo Panny Marie Karmelské 16.00 Matka Boží - svatá zpověď
18.00 - f
Matka Boží
Za Františka a Vladimíra Kameníkovy
NE
17.7.
16. neděle v mezidobí 7.30 - f
sv. Jakub
Za rodinu Křížovu a Holcovu
9.00
sv. Jakub
Za Františka Michala, rodiče a za živé i zemřelé z rodiny
10.30 - f
Matka Boží
Za Františka Hartmana vnuka
Petra a duše v očistci
11.30 Udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. července 2011:

Kněžská pouť do Kostelního Vydří

Bratři karmelitáni zvou všechny kněze a jáhny na tradiční kněžskou pouť do Kostelního Vydří v sobotu 16.7.2011.

Program:

  • 10:00 mše svatá – hlavním celebrantem bude otec biskup Vojtěch Cikrle
  • občerstvení v klášteře
  • 12:30 společný program pro kněze a jáhny v kostele:modlitba uprostřed dne přednáška Ochrana života na obou jeho koncích – R. D. Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
  • adorace a požehnání

P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm., převor

Štítky: