Poděkování

Děkuji touto cestou všem přátelům, známým a  všem, kteří si na mě v době mé nemoci vzpomněli a poprosili v modlitbě o moje uzdravení. Děkuji také za pomoc naší rodině v době mé hospitalizace.
Myslím na vás v modlitbě.
 
Jirka Liška