Pečouni.cz

Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří budou pečovat
o děti na Manželských setkáních, zatímco
jejich rodiče budou mít svůj program.

podrobněji zde.: