Noc kostelů v Telči - 1. června 2012

01.06.2012 15:30

           Po prvním a úspěšném ročníku v minulém roce je nám ctí všechny zájemce opět pozvat na další ročník projektu Noc kostelů v Telči, který se uskuteční v pátek 1. 6. 2012. V tento den se od odpoledních hodin pro širokou veřejnost a zvláště pro vás, naše spoluobčany, otevřou nádherné telčské chrámy. Pro příchozí připravujeme pestrý kulturní program. Můžete se těšit na koncerty, prohlídky, scénky, přehlídky a v neposlední řadě i na program duchovního charakteru.

            Noc kostelů v Telči společně připravují telčské církve Římskokatolická, Českobratrská evangelická a Církev adventistů sedmého dne. V Telči se tak k naší velké radosti podařila naplnit jedna teze projektu, kterou je ekumenické zaměření celé akce. Záštitu nad akcí převzal starosta města Mgr. Roman Fabeš.

            Během Noci kostelů budete moci navštívit celkem pět telčských chrámů - kostel sv. Ducha u Horní brány, kostel Jména Ježíš (jezuitský), kostel sv. Jakuba u zámku a letos poprvé i hřbitovní  filiální kostel sv. Anny v ulici Svatoanneská a kapli Panny Marie ve Štěpnici.

            Program začíná v 15:30 v kostele sv. Jakuba koncertem dětského sboru Srdíčko, na který zveme zvláště děti s rodiči. Od 16:00 pokračuje program pro děti u sv. Jakuba i u sv. Ducha. Rodiče a ostatní mohou navštívit nedávno opravenou kapli ve Štěpnici, nebo se podívat na výstavu vzácných,  památkově chráněných kněžských rouch ke sv. Anně, které ještě nebyly dosud na veřejnosti vystaveny. Blok aktivit určených pro děti končí v 17:00 šermířskou scénkou Kocour v botách v provedení místní skupiny Ballestra u jednoho z kostelů u zámku.

            V 17:40 - 17:50 zazní slavnostní fanfáry z ochozu věže kostela sv. Jakuba a na deset minut se rozezní zvony našich kostelů společně se všemi zvony po celé České republice, v Rakousku i na Slovensku, které oficiálně zahájí další ročník Noci kostelů. Pokud byste si chtěli prohlédnout, jak se manuálně zvoní na velké zvony, přijďte 17:50 na svatojakubskou věž, je na co se dívat.

            Další program poběží paralelně ve všech kostelích současně, rádi bychom zmínili např. koncert Adventistů Přijď království tvé v 18:10 - 19:00 v kostele sv. Jakuba. Na přednášce Mezi pedály, měchy a píšťalami v 19:10 - 19:40 se dozvíte, jak hrají varhany a co se skrývá uvnitř. Do kostela sv. Ducha bychom Vás rádi pozvali na koncert Festivia Chorus v 19:00 - 19:45, na přednášku s promítáním o pohnutém životním příběhu Heinze Lischkeho v 20:30 - 21:15 i na opakované pořady Zajímavé kostely (18:20-18:40; 22:20-22:40) a Rodinné neděle (20:00-20:20; 21:20-21:40), v obou případech s komentářem. Naši výzvu k účasti letos přijali i učitelé a žáci ZUŠ Telč, kteří vystoupí při koncertu „Žáci nad mistry“ v 19:50 - 20:20 v kostele Jména Ježíš a s reprízou přijdou od 22:30 - 23:00 v kostele u sv. Jakuba.

            U sv. Anny jsme pro Vás přichystali na 19:30 - 20:00 pásmo o světcích, jejichž podobizny (sochy, obrazy) jsou umístěny v kostele. V 17:00, 18:30 a 20:00 hod. bude program kaple sv. Anny doplněn komentovanou prohlídkou hřbitova s tématem Hroby významných a zajímavých osobností.

            Pro mládež chystáme besedu v kapli ve Štěpnici. V jednání je vystoupení vojenského kaplana  nebo příslušníka Útvaru rychlého nasazení Policie ČR, který je nejenom aktivním policistou, ale také trvalým jáhnem. O výsledku jednání a zaměření besedy vás budeme následně informovat, ale již teď se můžete jistě těšit na zajímavé povídání i diskuzi.

            Program bude probíhat v kostelích nepřetržitě až do půlnoci, kdy na závěr v kostele Jména Ježíš požehná městu a jeho obyvatelům telčský děkan p. Josef Maincl.

Během celého programu bude pro návštěvníky přichystáno občerstvení s ochutnávkou mešních vín. Také budete mít možnost k rozhovoru s duchovním a v čase 20:20 - 21:50 s ním dokonce můžete „zajít na kávu“ do kostela Jména Ježíš. Podrobný rozpis programu a další aktuality najdete na stránkách www.farnost-telc.cz, www.mladeznici.cz, www.nockostelu.cz, a na reklamních plakátech, které budou vyvěšeny na plakátovacích plochách města.

 

            Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli letošní ročních Noci kostelů v Telči připravit. Jsou to: Město Telč, Služby Telč, Pavel Komín – soukromý zemědělec, společnost SomtNet, Salesiánské hnutí mládeže klub Telč, KDU – ČSL Telč,  Ministerstvo kultury a Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko.

 

            Myslím si, že Noc kostelů je také dobrou příležitostí k pozvání svých známých z práce, příbuzných a kamarádů, kteří běžně do kostela nechodí a rádi by se o křesťanství  něco dozvěděli. Program je přístupný široké veřejnosti, proto prosím, toho využijte.

 

            Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Srdečně Vás všechny zvu k účasti na Noci kostelů v Telči a zároveň upřímně prosím o Vaše modlitby za průběh akce.

program akce - zde otevřít

MK