Mílí přátelé,

letošní rok se toho v orlovně hodně událo. Pustili jsme se do opravy hlavního sálu. Asi by bylo zajímavé kolik hodin bylo odpracováno, ale to nevíme. Všichni ti, co pomáhali, pracovali dobrovolně a zdarma. A výsledek stojí za to. Nikdy by se dobré dílo nepodařilo, kdybychom byli sami. Byly uskutečněny benefiční koncerty, divadla, besedy a další soukromé akce – srazy, narozeniny atd…. Spoustu lidiček přišlo pomoc, když
toho bylo zapotřebí. Moc nám pomohlo i zapůjčení různých přístrojů, lešení, vozíků, vyrobení garnýží, ušití závěsů a opony, stěhování věcí i dělání průběžných úklidů a  i pomoci při akcích nebo přípravou pohoštění. Také to, že jste na naše akce přišli je důležité. Někdo pomohl i finančně. Kdyby jste se nezapojili do sbírání hrníčků, skleniček, talířů neměli bychom na co pohoštění podávat. Nelze všechno vyjmenovat, co bylo uděláno. Všichni, kdo se na tomto díle podíleli, vědí, že se tu dějí i malé zázraky, ale musí se jim jít naproti. O tom nejvíce ví rodina Kadlecova, Dan Janek a Vojta Křížek, kterým se nejspíš o orlovně i zdá, protože tam nechali spoustu potu a nervů při koordinaci prací a shánění řemeslníků i při pracích samotných. Jeden příklad za všechny -  Než bylo možné vymalovat sál, bylo potřeba starou omítku odstranit a to i na stropě. Celý strop se musel vyluxovat na vysokém třesoucím se pojízdném lešení.

Proto chceme touto cestou všem poděkovat. Moc si vážíme každého času a každé pomoci, kterou jste orlovně věnovali. Každá i malá pomoc je důležitá. Máme důstojné místo na setkávání a pořádání různých akcí. Zatím nemáme topení, tak se bude v zimních měsících využívat Prostor – předsálí, kde se topí. Budeme se snažit sehnat prostředky, aby i tato bolest byla vyřešena a dal se sál využívat i v zimě. I další opravy jsou na orlovně potřeba – střecha, venkovní omítky, parkoviště, hřiště atd…. je to výzva a doufáme, že nás v tom nenecháte osamocené. Budeme rádi, že se s námi zapojíte nejen do prací, ale třeba i veřejných a soukromých akcí, které by jste chtěli v orlovně uskutečnit.

„Orlovna ožívá“ a je tu pro všechny.

Za Jednota orel Telč Jana Křížková

 

Vážení farníci,

přejeme Vám požehnaný adventní čas, radostiplné prožití narození našeho Spasitele a do Nového roku vám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů ve vašem počínání.

Starosta Jednoty orel Telč Jaroslav Kadlec