Květnový farní výlet auty na Táborsko

Foto: DJ, JJ, MBo, MBr, PB