Farní rada

Aktuální členové farní rady

Josef Maincl, farář
Martin Hönig, kaplan
Tomáš Jirásek
Miloš Horník
František Švarc
Jana Prokopová
Marie Tripalová
Jana Křížková
Václav Husták
Daniel Janek
Jana Tichá

Další setkání farní rady