Díky za vaši rychlou pomoc

NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU
se v neděli 27. června 2021 vybralo

Telč 54 209 Kč.
Mrákotín 6 970 Kč.
Radkov 7 480 Kč.
Urbanov 25 592 Kč.

Díky všem kdo touto formou přispěli.