Bohoslužby v týdnu

Rok 2011 26. týden od 26.
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26.6.
13. neděle v mezidobí 7.30
sv. Jakub
Za živou i zemřelou rodinu Pízovu a duše v očistci
9.00 - f
sv. Jakub
Za farníky z farností Telč, Radkov, Mrákotín a Kostelní Myslová
Za Julii a Blaženu Pavlíkovy a živou a zemřelou rodinu
Matka Boží
12.00-18.00
Mše svatá v 10.30 nebude !!!
Božítělová adorace
PO
27.6.
Pondělí 13. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 7.00 !!
sv. Anna
Za světlo Ducha svatého (tx)
  17.30 Dačice - Uctění relikvií blahoslavených manželů - rodičů svaté Terezie z Lisieux 
ÚT
28.6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka   ráno program v klášteře
18.30 !!
Štěpnice
Za bratra Jana Blahutku, manžela a děti
ST
29.6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek 8.00
Matka Boží
od  7.30 hod. sv. zpověď
Na dobrý úmysl
18.30 - f
sv. Jakub
Na úmysl dárce
Za uzdravení
ČT
30.6.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 7.00
sv. Anna
Za rodinu Procházkovu a syna Augustina
17.30-18.30 sv. Anna - hodinová adorace za posvěcení kněží
18.00 sv. Jan Krahulčí mše na konec školního roku

1.7.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 8.00
Matka Boží
od  7.30 hod. sv. zpověď
Na úmysl dárce
9.00 - 11.30 adorace u Jména Ježíš
18.30 - f
sv. Jakub
Za zemřelého manžela a živou rodinu (7.5.) po mši svaté svátostné požehnání a zasvěcení Božskému Srdci Ježíšovu
SO
2.7.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 16.00 Matka Boží - svatá zpověď
18.00
Matka Boží
Za rodiče Dufkovy, syna Františka a  vnuka Stanislava
NE
3.7.
14. neděle v mezidobí 7.30 - f
sv. Jakub
Za farníky
Za zemřelého Josefa Krejču
Za Annu Čizmářovu a rodinu
9.00
sv. Jakub
Za rodiče Jana a Marii Dvořákovy, syna Ladislava a živou rodinu
10.30 - f
Matka Boží
Za Karla a Marii Dolníkovy

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. června 2011:

Příprava na svátost biřmování

Příprava na biřmování tento čtvrtek nebude!

Adorace za posvěcení kněží

Ve čtvrtek je adorace za posvěcení kněží od 17.30 do 18.30 hod. v kostele u sv. Anny

Uctění relikvií blahoslavených manželů - rodičů svaté Terezie z Lisieux 

V klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Dačicích 27. a 28. června 2011 budou k uctění relikvie blahoslavených manželů Zelie a Ludvíka Martinových, rodičů svaté Terezie z Lisieux, učitelky církve. Program:

  • pondělí 27. června Dačice ? bosé karmelitky, kostel sv. Antonína:
  • 16.30 modlitba nešpor (v kapli Matky Boží)
  • 17.30 průvod s relikviářem a slavnostní mše sv. za rodiny (úvodní slovo: postulátor procesu blahořečení P. Antonio Sangalli ocd, promluva: P. Pavel Pola ocd)
  • 20.00 meditační pásmo
  • do 22.00 prostor k osobní modlitbě

úterý 28.6.

  • 6.30 ranní chvály
  • 7.30 růženec
  • 8.00 mše sv. (promluva: Jaroslav Brož Th.D. SSL.) do 12.00 prostor k osobní modlitbě.

Všichni jste srdečně zváni od sester karmelitek.Podrobný program máte na vývěsce kostela. Více informací o relikviáři najdete na www.klasterslany.cz.

Adorace

Na první pátek v měsíci bude v kostele Jména Ježíš adorace od 9.00 hod. do 11.30 hod. a budeme se modlit za posvěcení kněží. Prosíme zapište se na rozpis vzadu v kostele. Je třeba, aby v kostele stále někdo byl a kostele, tak mohl být během adorace otevřený.

Zapisování úmyslů na měsíc červenec až prosinec

V pátek 1.7. od 9.30 hod. do 11.30 hod. a po mši svaté večer se budou zapisovat úmysly na mše svaté pro měsíce červenec až prosinec 2011.

Cyrilometodějské putování k prameni Dyje

Dne 6. července 2011 proběhne u pramene řeky Dyje POUŤ K PRAMENŮM ("Kamkoli se řeka dostane ... vše se uzdraví." Ez 47,9) V prvním roce přípravy na Cyrilometodějské jubileum u pramene řeky Dyje bud slavena poutní bohoslužba s následujícím programem:

  • 10.00 růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká
  • 10.30 mše s požehnáním vody a obnovou křtu

Parkování na vyhrazené louce při silnici Třešť - Panenská Rozsíčka (500 m od pramene). Stoličky na sezení vzít s sebou.
Více informací: www.farnostznojmo.cz

 

 

Štítky: