Bohoslužby od pondělí 23. 11.

Od pondělí 23. listopadu se opět můžeme účatnit bohoslužeb v našich farnostech. Zatím v omezeném počtu 20 osob.
Vzhledem k tomu že zájem o účast na nedělních bohoslužbách bude tento počet nepochybně převyšovat je zapotřebí se předem zapsat do seznamu. Jak to udělat:

V Telči
Seznam účastníků mše svaté na následující sobotu večer a neděli bude k dispozici v neděli v kostele Matky Boží od 14.30 do 15.00. V neděli 22.11. od 9 do 10 hodin.

V Mrákotíně, Radkově a Urbanově
Seznam účastníků mše svaté na následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. V neděli 22.11.v době kdy je kostel otevřen k modlitbě

Pro všechny farnosti
Od pondělí bude možné zaplnit případná zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti.