Beseda s P. Františkem Líznou, SJ

17.04.2012 18:00
Městská organizace KDU – ČSL zve všechny farníky a širokou veřejnost na zajímavé setkání s knězem Františkem Líznou. Beseda se uskuteční v úterý 17. dubna 2012 od 18:00 hod v jídelně Konviktu sv. Andělů v Telči, nám. Jana Kypty 74.
František Lízna (* 11. července1941Jevíčko) je český kněz, disident, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord. Zaměřuje se zejména na pastoraci Romů, vězňů a bezdomovců.
Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Podle jeho vlastního vyjádření mu byla veřejná kněžská činnost zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990. Do roku 1989 působil převážne v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. Veřejně mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 19952004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva.
Podnikl taky několik pěších cest – poutí. Nejvýznamnější z nich byla v roce 2004 pouť ze Svaté Hory u Příbrami přes Fatimu ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela. Později, už s diagnostikovanou rakovinou prostaty, podle vlastních slov už v neoperovatelném stádiu, pouť z hory Kremenec na ukrajinsko-slovensko-polském pomezí do města Chersones na Krymu. V tomto městě svatí Cyril a Metoděj údajně našli ostatky svatého Klementa I., papeže, (a odkud je pak snad přenesli na moravský Klimentek). Město je rovněž místem křtu svatého Vladimíra, čímž chtěl podle vlastních slov propojit křesťanský Východ a Západ.
V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.
  
Dílo

 Musím jít dál, Cesta2006

  • Šel jsem však vytrvale, Cesta2008
  • Vstávám a pokračuji v cestě, Cesta2010
  • Pouť za sv. Kateřinou Sienskou, Cesta2010
BoTr