Aktuální pravidla pro účast na bohoslužbách

V současné době není třeba se k účasti na bohoslužbě přihlašovat.

Stále je však zapotřebí dodržovat stanovená pravidla:
- dezinfekce rukou při vstupu do kostela
- používat nadále respirátory nebo nanoroušky
- mimo členů společné domácnosti dodržovat rozestupy  minimálně 2m