Akce SHM Klubu Telč Kříž - znamení naděje...

Kříž - znamení naděje...

V naší krajině je vidět mnoho křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a chodíme, aniž bychom si jich všimli. Proto přinášíme námět, který by nám měl pomoci tyto kříže znovu objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás.

Pro více informací rozkliknout tento odkaz zde

(Kdo nemá facebook, nemusí rozklikávat a může číst níže):

Jaký je cíl aktivity?
Objevovat kříže ve svém okolí, pořídit jejich fotografie, pátrat po historii jejich vzniku a zamyslet se nad tím, jaký význam má kříž pro nás osobně. Nepřecházet kolem křížů netečně, ale učit se v duchu poděkovat. Nebýt lhostejný ke kříži a znovu objevit jeho velký význam.
Co mám udělat?
Pokud nějaký kříž při procházce najdete, vyfoťte ho včetně nápisu na kříži. Doma pak zkuste zjistit historii kříže (kdo ho postavil a proč, v kterém roce, atd.). Můžete informace napsat z druhé strany fotky, kterou vytištěnou doneste do kostela, kde ji přilepte do připraveného obrysu kříže (rozměr fotky max 10x15 cm).
V neposlední řadě se u kříže pomodlete, klidně i nějak kříž vyzdobte (květinou, svíčkou). Můžete si zavést i sešitek, do kterého budete lepit své objevy.
Fotku kříže můžete také sdílet na FB SHM Klubu Telč včetně zjištěných informací o něm (ale klidně i bez toho) ????
Každý týden na nástěnce v kostele a na FB také zveřejníme fotku jednoho kříže v Telči. Když ho najdete, objevíte u něj krátké zamyšlení a nějaký úkol pro děti pro zpestření procházky.
Kéž je postní doba pro nás časem, v němž prožíváme vděčnost za Boží lásku, která se nejvíce projevila na kříži. Kéž je pro nás kříž v této době opravdu znamením naděje.

 

Těšíme se na společné fotky křížů v Telči a okolí...